Hrad a zámek Bečov nad Teplou

!left !stop !right !zoom !unzoom

 
Severní průčelí hradních budov s přilehlým parkem a říčkou Teplá.

 Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Ovládání panofotky
  • Klepnutím do panoramatické fotografie zastavíte automatické otáčení.
  • Klepnutím a tažením ve fotografii otáčíte obrazem vlevo či vpravo, nahoru či dolů.
  • Klepnutím při stisknuté klávese Shift přiblížíte obraz (Zoom in).
  • Klepnutím při stisknuté klávese Ctrl oddálíte obraz (Zoom out).

 
Hradní jádro tvoří obdélná věž (zleva), do níž byla, patrně dodatečně, vestavěna kaple Navštívení Panny Marie. Vpravo mohutná parkánem obíhaná čtverhranná věž, zvaná donjon. Stavební vývoj vlastního hradu ukončilo vybudování raně renesančního traktu, spojujícího obě čtverhranné věže.

Park na hradním úbočí v ohybu řeky Teplé vznikl vykoupením a zbouráním části podhradí a následným osázením především listnatými dřevinami a je tak dokladem krajinářských úprav a zvýšeného zájmu o zahradní a krajinářskou architekturu přelomu 19. a 20. století.

Na zdivu spojovacího křídla pod velkými okny patrná úroveň původní obvodové hradby, později využité při stavbě této budovy.