Zámek Červená Lhota
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohledniceUbytování Diskuze \"" English version

Zámek Červená Lhota
Adresa:  Červená Lhota 1
37821  Kardašova Řečice
Telefon:  384 384 228
Email:  zamekcervenalhota@razdva.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  5.3.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihočeský kraj, vzdušnou čarou 10 km severozápadně od města Jindřichův Hradec.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Autor: Luboš Stiburek
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

K počátkům tvrze i osady Červená Lhota chybí z předhusitské doby písemné prameny. První písemná zmínka je až z roku 1465 při dělení pozůstalosti Ctibora ze Zásmuk, odjinud z Vlčetína, připomínaného roku 1434 jako purkrabího na Krumlově. Dalším doloženým majitelem tvrze byl Petr Lhotský ze Zásmuk, který roku 1492 ustanovil manželku Kateřinu poručnicí svých dětí a přidal za druhého poručníka Jindřicha z Hradce, nejvyššího komorníka, u něhož byl nejspíše ve služebním poměru.
 
Ještě roku 1542, když po shoření zemských desek obnovoval Jan Kába z Rybňan vklad trhové smlouvy s Divišem Boubínským z Újezda, nesla tvrz s poplužním dvorem vedle vsi Jižné pouhý název Lhota. Mezi lety 1542 až 1555 nechal Jan Kába vybudovat na místě gotické tvrze renesanční zámeček čtvercového půdorysu podle projektu italského stavitele Honse Vlacha. Po tomto datu se Lhota poprvé objevuje v písemných pramenech pod názvem Nová Lhota. Ke konci 16. století získal Novou Lhotu od Jiřího Káby z Rybňan jeho strýc Jan a prodal ji roku 1597 sousedovi Vilémovi Růtovi z Dírné. Do sepsání jeho kšaftu roku 1602 došel název tvrze nového vylepšení, vyjádřeného v predikátu "na Nové (jinak Červené) Lhotě, čímž se zřejmě upřesnil vnější vzhled tvrze po přestavbě. Po roce 1608 získal tvrz Červenou Lhotu Bohuslav Růt z Dírné, nedržel ji však dlouho. Za operací Marradasova pluku proti Třeboni a Jindřichově Hradci roku 1621 obsadil Červenou Lhotu kyrysnický rytmistr Antonio Bruccio, který po soudní legalizaci svévolné konfiskace podržel panství se zámkem až do své smrti roku 1639. Protože Bruccio zemřel bezdětný, připadl statek císařské komoře, od které jej roku 1641 koupil ke svým statkům jindřichohradecký magnát, nejvyšší kancléř království Českého Vilém Slavata z Chlumu.
 
V letech 1658 až 1678 byly na zámku prováděny raně barokní úpravy pod vedením jindřichohradeckého stavitele Jakuba Wernera, současně pracovali na výzdobě interiérů dva italští umělci se svými tovaryši - štukatér Inocennz Cometta a malíř Giovanni Tencalla. Po vymření slavatovského rodu Františkem Leopoldem zdědila Červenou Lhotu po roce 1693 jako dědický podíl jeho sestra Marie Terezie, poprvé provdaná Fünfkircherová, se kterou panství vyženil druhý manžel Arnošt Bedřich z Windischgrätzu. Roku 1755 panství koupil František de Paula svobodný pán z Gudenus, po kterém roku1764 dědil synovec Josef. Za něj roku 1774 vyhořel v předzámčí pivovar a dvůr a zčásti byl patrně poškozen i zámek. Roku 1796 došlo k další změně držby panství - Červenou Lhotu spolu se statky Chválkov a Hojovice zakoupil od Gudenusů za 202 000 rýnských zlatých slezský šlechtic Ignác Stillfried, zeť ve své době proslulého hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který pak na panství strávil poslední léta života. Roku 1807 panství zdědil Mořic sv. pán Stillfried, který jej pak prodal roku 1820 Jakubu Veithovi a jeho dceři Terezii, provdané za rytíře Bedřicha Neupauera.
 
Roku 1835 pak Červenou Lhotu ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Mobiliář zámku - Mobiliář zámku Červená Lhota sestává z běžné výbavy nábytkem, obrazy, grafikami a dalšími doplňky, odpovídajícími využití zámku jako letního sídla rodiny Schönburg - Hartensteinů, kdy většina cennějších a významnějších kusů byla postupně převezena do vídeňského paláce. Mezi nejstarší kusy nábytku patří několik řezaných truhlic a kabinet se sklápěcí deskou. Z mladšího nábytku představuje zámecká expozice několik zajímavých barokních a rokokových kusů, např. dvojdílnou barokní skříň s malovanými výplněmi, symbolizujícími čtyři roční období a čtyři živly nebo zlatem malované chinoiserie v tzv. Orientálním salonku.
   
  Mezi nejstarší závěsné obrazy patří Dětský dvojportrét Jáchyma a Zachariáše z Hradce od Jakuba Seiseneggera (1505 - 1567), portrét vévody Albrechta V. od Hanse Müelicha z roku 1555, portrét knížete z Plauen, epitaf Kábů z Rybňan z roku 1568 a pozdně renesanční obraz z benátského okruhu Zasnoubení sv. Kateřiny s vírou. Dále je zde několik velmi kvalitních holandských pláten ze 17. století (Kočičí koncert, Bruslení), mezi zajímavé práce patří čtyři rozměrná plátna s námětem různých lidských činností od neznámého německého malíře 1. poloviny 18. století. Z běžné produkce se vymyká rokokový obraz "Bakchus a Ariadna na Naxu" z okruhu Francoise Bouchera, Madona se zvířátky podle Albrechta Dürera, portrét šlechtice Slavaty z roku 1676 od Valleranta Vaillanta atd. Devatenácté století je zastoupeno rodinnými portréty posledních majitelů zámku, krajinami, květinovými zátišími (Mattenheimer) atd., pořízenými zejména v Itálii a ve Švýcarsku.
   
  Z grafických děl je nejznámější karikatura Markéty zvané Pyskaté, vévodkyně tyrolské a korutanské, od francouzského rytce Gillese Demarteaua. V tzv. Lovecké chodbě je vystaven zajímavý soubor drobných zobrazení různých zvířat , většinou francouzské provenience z 18. století.
   
  Plastiky jsou zastoupeny vynikajícím olověným reliéfem s námětem Studny Jákobovy od rakouského sochaře Raffaela Donnera (1693 - 1741), dvěma pozoruhodnými drobnými plastikami ze slonové kosti a dřeva od Simona Trogera (1693 - 1768) a jezdeckou sochou Jana Schönburga, raným dílem Herberta Haseltineho z roku 1907.
   
  Mezi nejvýznamnější uměleckořemeslné výrobky patří vzácná antická nádoba - krater z okruhu červenofigurové keramiky doby Periklovy (500 - 429 př.n.l.), nástěnné hodiny tzv. zaandamského typu s charakteristickými figurkami sirén z konce l7. století, pocházející z Holandska, globus hvězdné oblohy, vytvořený rektorem norimberského gymnasia Samuelem Faberem na počátku 18. století atd. Zajímavá je i původní schönburská knihovna s řadou románových děl převážně ruských klasiků.

 
Zajímavost

Prohlídka zámeckých sklepů s prodejní výstavou hlavolamů v letních měsícíh.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  Zámek:
  duben: sobota, neděle 930 - 1200, 1300 - 1600
  květen: denně kromě pondělí 930 - 1200, 1300 - 1600
  červen - srpen: denně kromě pondělí 930 - 1200, 1300 - 1630
  září: denně kromě pondělí 930 - 1200, 1300 - 1600
  říjen: sobota, neděle 930 - 1200, 1300 - 1600
  Zavírací hodina je i časem poslední prohlídky
  Jindy pouze po předchozí dohodě. (100% příplatek).

  Sklepy: dle otevírací doby zámku, pouze v měsících červen - srpen.
   
  Vstupné

  60,- plné * 30,- snížené *** 120,- cizinci plné (výklad v nj)* 60,- cizinci snížené, s tlumočníkem 90,- plné * 40,- sníž.

   
  Prohlídkové okruhy

  S průvodcem (Cz), 55 min., nejvíce 33 návštěvníků.
  Výklad v nj a aj pouze na objednávku pro větší skupiny.

  Prohlídková trasa prochází prvním patrem zámku. Zámecká expozice se vrací do doby posledních majitelů a představuje pozoruhodné interiéry, které přes nepohodlí staré renesanční dispozice byly obývány až do roku 1945. Intimní pokoje jsou vybaveny dobovým nábytkem z renesančního až biedermeierovského období, pozoruhodnými obrazy a množstvím drobných předmětů. Za zmínku stojí například zajímavý soubor grafických listů se zobrazením zvířat, vzácná antická nádoba z doby Periklovy nebo olověný reliéf Studna Jákobova od sochaře G.R. Donnera.
   

   

   
   
  Doplňkové služby

  Rezervace prohlídek (+ 10% z celkové ceny vstupného), prodej upomínkových předmětů, pořádání svateb (zajišťuje MÚ Kardašova Řečice), půjčovna lodiček.
   
  Foto, kamera

  ne * ne
   
  Bez bariér

  ne, pouze nádvoří zámku
   
  Parkování

  300 m (placené) * 300 m (placené)
   
  Provozovatel

  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Jindřichův Hradec (300 m)
  Stanice vlak: Kardašova Řečice (9 km)
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
   

    


  • Penzion Karolín
  Penzion se nachází na samotě u obce Malšice, 10 km od města Tábora a 12 km od lázeňského města Bechyně, v čisté a malebné přírodě jižních Čech. Objekt, ve kterém se kromě penzionu s restaurací nachází také jezdecká stáj a fitness, byl po celkové rekonstrukci otevřen v červnu 1996. Jedná se o bývalý jihočeský statek, který tvoří uzavřený objekt.
   
  Telefon:381 277 466 
  Podrobnější údaje >>>

  Podrobnější
  údaje >>>
  Adresa:Malšice 85, Malšice, Tábor
  Email: info@karolin.cz
  Jazyky:Cz, De, En, Rus
  Rezervace:telefon, fax, email
  Ceny:790 - 1000
  Kapacita:17

   
  Vyhledat další možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015