Schwarzenberská hrobka Domanín
Vítáme Vás HistorieExpozicePohlednice Diskuze \"" English version

Schwarzenberská hrobka Domanín
Adresa:  37901  Domanín
Telefon:  384 722 683

 
 
 

Poslední aktualizace:  2.4.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihočeský kraj, vzdušnou čarou 25 km jihozápadně od města Jindřichův Hradec.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

K výstavbě nové rodové hrobky dala podnět kněžna Eleonora Schwarzenbergová. Původní rodové pohřebiště v nedalekém kostelíku sv. Jiljí již nevyhovovalo jak prostorově, tak zpřísněnými hygienickými předpisy. Podle nich se musel provést pohřeb do země, nebude – li prostor hrobky důsledně oddělen od sakrálního prostoru kostela, zajištěno samostatné odvětrání a tělo zemřelého nabalzamováno před vložením do dvouplášťové rakve.
 
Původní projekt nové hrobky navrhl významný rakouský architekt Jan Schmidt, podle místní problematiky jej upravil knížecí stavitel Damasius Deworetzky. Stavba započala roku 1874 vybudováním složitého systému odvodnění vlastní hrobky, zapuštěné pod úrovní terénu. Kanál, široký 60 cm a hluboký 2 metry, odváděl vodu od stavby a provzdušňoval cihelné zdivo, omítnuté zvláštní směsí starého hašeného vápna, říčního písku, sádry a vodního skla, zajišťující stavbě impregnaci. Cihly, používané na stavbu, byly páleny ve zvláštní cihelně, zřízené nedaleko na břehu Opatovického rybníka. Zvláštní rudohnědou barvu a vysokou tvrdost zajišťovalo cihlám pálení při velmi vysokých teplotách, kdy docházelo k natavení pískových zrnek v cihelné hmotě.
 
Stavbu řídil místní knížecí stavitel Karel Kühnel za pomoci tesařského mistra Jana Stiftera a stavitelského eléva Ludvíka Kindermanna. Na stavbě hrobky se podíleli řemeslníci z celých jižních Čech a za dva a půl roku výstavby bylo prostavěno přes 251.000 zlatých. V roce 1877 byly práce na hrobce zcela dokončeny. Okrouhlá novogotická stavba ve tvaru pravidelného šestiúhelníku s předsunutou věží a majestátním dvouramenným schodištěm je dvoupodlažní. Vlastní hrobka má podle tehdejších předpisů samostatný vchod, neprůhledná malá okna a vnitřní cirkulaci vzduchu.
 
Střízlivý prostor kaple, zasvěcené Božskému Vykupiteli, byl vyzdoben oltářem z bílého pískovce, sádry a istrijského mramoru od sochaře Josefa Pokorného. Na ostění oken a dveří byl použit mušlový vápenec, dovezený na stavbu jak z Českého ráje, tak z rakouských nalezišť.
 
Dne 29. července 1877 hrobku slavnostně vysvětil pražský arcibiskup Bedřich Schwarzenberg. Do makovice věže byl při svěcení vložen pamětní zápis, sepsaný místním děkanem Františkem Touškem, ve kterém jsou uvedeni mimo jiné i hlavní dodavatelé stavby. Existence hrobky a kaple si vyžádala v roce 1888 dostavbu fary v těsné blízkosti hrobky a celý okolní prostor byl upraven jako anglický park.
 
Expozice

  • Kaple Božského Vykupitele - Prohlídková trasa prochází prostorem kaple, kde je návštěvníkovi podán výklad o historii rodu Schwarzenbergů se zaměřením na primogeniturní větev. Střízlivému prostoru kaple, původně zasvěcenému Božskému Vykupiteli, dominuje novogotický oltář z bílého pískovce, sádry a mramoru od sochaře Josefa Pokorného. Pozoruhodná jsou rovněž okenní skla, šedočerně zbarvená, kde šedou barvu tvoří leptaný vzor, domalovaný černým dekorem. Většinu kovolijeckých prvků dodala pro hrobku kovolijecká dílna Petra Steffense, zřízená z bývalého kláštera ve Zlaté Koruně.
    V kapli se v letním období pořádají hojně navštěvované večerní koncerty a pěvecká vystoupení.
  • Hrobka - V hrobce bylo postupně uloženo (nebo připomenuto) 27 příslušníků rodu Schwarzenbergů. Zakladatelka hrobky, kněžna Eleonora, se otevření hrobky nedočkala. Zemřela na Třeboni roku 1873 a byla do hrobky uložena až po dokončení stavby.
    Původní rakve, ve kterých byli členové rodu uloženi do kostelíka sv. Jiljí, však většinou nevyhovovaly, proto byly ostatky před stěhováním do hrobky uloženy do nových zinkových rakví. Nové kovové sarkofágy navrhl schwarzenberský stavitel Jan Sedláček a vyrobila je firma Leopolda Wolfa, c.k. dodavatele kovových sarkofágů z Leopoldstadtu u Vídně.
    Do hrobky byl rovněž převezen monumentální mramorový náhrobek sochaře Alexandra Trippela, který v roce 1791 zakoupil kníže Josef v Římě a byl určen jeho otci Janu Nepomukovi I.
    Průvodce v hrobce připomíná technické podrobnosti stavby a u každé rakve v krátkosti připomene historické údaje o osobnostech, v nich uložených.

 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

duben, květen: denně kromě pondělí 900 - 1600
červen - srpen: denně kromě pondělí 900 - 1700
září, říjen: denně kromě pondělí 900 - 1600
Jindy pouze po předchozí dohodě.
Schwarzenberská hrobka je organizačně podřízena správě zámku Třeboň.
 
Prohlídkové okruhy

S průvodcem (trasa prochází prostorem kaple, kde je návštěvníkovi podán výklad o historii této unikátní stavby, pak přechází do vlastního prostoru hrobky, kde se průvodce věnuje životopisným údajům jednotlivých pohřbených osob).
 

 

 
 
Parkování


 
Provozovatel

Státní památkový ústav v Českých Budějovicích
 

  
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015