Hrad a zámek Horšovský Týn
Vítáme Vás HistorieExpozicePohlednice Diskuze \"" English version

Hrad a zámek Horšovský Týn
Adresa:  nám. Republiky 1
34601  Horšovský Týn
Telefon:  379 423 111
Email:  hz.htyn@arcom.cz

Národní kulturní památka
 

Poslední aktualizace:  2.10.2006
Poloha tohoto objektu
 

Plzeňský kraj, vzdušnou čarou 10 km severně od města Domažlice.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

V nedalekém Horšově stával již ve 12. století opevněný biskupský dvorec, který asi v polovině 13. století přestal z fortifikačních důvodů vyhovovat požadavkům své doby. Proto byl na skalnatém ostrohu v blízké kupecké osadě zvané Týn – později Horšovský - jedním z pražských biskupů vystavěn opevněný raně gotický hrad kastelového typu. Ten je dnes patrný v interiérech, z nichž je nejcennější raně gotická kaple.

Po husitských válkách hrad přechází z církevních rukou do rukou světských feudálů. Jako jedni z prvních šlechtických rodů sem přicházejí Ronšperkové, páni z nedalekých Poběžovic. Okolo roku 1535 toto panství získal od nich do svého držení významný český rod pánů z Lobkovicz.

Prvním byl Jan mladší Popel z Lobkovicz, který zastával významné úřady v zemi a těšil se přízni krále Ferdinanda I. V roce 1547 vznikl ve městě rozsáhlý požár, který se rozšířil i na hrad a vážně jej poškodil. O tři roky později nechal Jan přestavět toto polorozbořené sídlo na zámek v novém, tehdy moderním renesančním slohu. V této podobě se zámek dochoval až do dnešní doby. Dědic Jana Popela syn Vilém byl odsouzen za účast na Stavovském povstání k trestu smrti a ke konfiskaci majetku. V roce 1623 panství koupil za nepatrný obnos jako levný pobělohorský konfiskát štýrský hrabě Maximilian Trauttmansdorff – císařský diplomat. Trauttmansdorffové vlastnili zámek více než 300 let až do roku 1945, kdy na základě Benešova dekretu správu nad ním převzal stát.

Hrad a zámek Horšovský Týn je cenný tím, že po renesanční přestavbě v 16. století nebyl již později přestavován, až na drobné úpravy na zadním nádvoří při poslední rekonstrukci na konci 19. století.

V roce 1996 byl celý areál pro svoji nesmírnou historickou hodnotu prohlášen Národní kulturní památkou. Do tohoto areálu patří nejen hlavní zámecká budova, ale i budova purkrabského paláce a téměř čtyřiceti hektarový přírodně krajinářský park s Glorietem, Loretánskou kaplí a Vdovským domem. Dnes se zámek řadí k nejvíce zpřístupněným památkovým objektům u nás. V hlavní sezóně nabízí návštěvníkům čtyři návštěvnické okruhy s celkovou dobou prohlídky přes 4 hodiny.
 

Expozice

 • Sklepení - Přízemí gotického strážního hradu s unikátní, dosud neopravovanou, gotickou klenbou ze 13. století.
 • Lovecká hala - Hala s loveckými zbraněmi a dochovanou roubenou dřevěnou zdí a kazetovým stropem pocházející z období renesanční přestavby v polovině 16. století.
 • Hradní ložnice - Interiér renesanční ložnice, vyřezávané truhly, obrazy z období manýrismu.
 • Hodovní síň - Stolování v renesanci, cínové nádobí, nástěnná tapisérie z přelomu 16.-17. století.
 • Pracovna - Interiér pracovny s renesančním nábytkem, vystavena nejstarší dochovaná kniha ze zámku v Horšovském Týně z roku 1521.
 • Velký sál - Původně ústřední reprezentační sál, nyní obrazárna. Obrazy benátské školy ze 16. století, transfery - nástěnné malby.
 • Předkaplí - Spojovací místnost obytného traktu se zdejší kaplí, transfery - nástěnné malby.
 • Hradní kaple - Raně gotická biskupská kaple vystavěná burgundskou stavební huťí v polovině 13.století, unikátně členitá gotická žebrová klenba, nástěnné malby - perla rané české gotiky.
 • Hradní zbrojnice - Expozice historických zbraní je rozmístěna ve třech místnostech prohlídkové trasy Hrad. Tématicky je rozdělena na zbraně lovecké, zbraně orientálního původu a zbraně užívané ve válce..
  Lovecké zbraně pocházejí z 18. a 19. století. Pušky jsou francouzského, německého, rakouského a českého původu. Většina z nich vykazuje vysokou uměleckou hodnotu a úroveň výtvarného zpracování. Pažby jsou zdobeny řezbami, zámky a kování cizelováním a dalšími speciálními technikami. Kromě pušek je zde možno vidět další lovecké zbraně jako oštěpy a tesáky.
  Orientální místnost je věnována zbraním a zbroji pocházejícími ze všech koutů Orientu. Samurajské zbroje vytvořené s užitím tradičních lakových technik v kombinaci s hedvábím pocházejí z 18. a 19. století. Tureckou a balkánskou oblast zastupují jak střelné bohatě zdobené zbraně, tak zbraně pobočné (jatagany, turecké šavle). Ne příliš tradiční zbraně zastupují iránské bojové vidle, sečná zbraň nepálského kmene Gurků a jílce talváru (indická šavle).
  V poslední místnosti je možno vidět zbraně užívající se ve válečných konfliktech. Nejstaršími předměty jsou dělové hlavně z roku 1539 tzv. kartouny. Dále děla malé ráže z 17. a 18. století a velké pušky, tzv. hradebnice z 18. století. V neposlední řadě se zde nacházejí ukázky důstojnických šavlí a úřednických kordů.
 • Jižní schodiště - Lovecké trofeje a rytiny.
 • Erbovní sál - Soubor renesančních representačních sálů, nástěnné malby z 16. století s heraldickými náměty, portréty Habsburků, obrazy panství Trauttmansdorffů, obrazy květinových zátiší, příležitostné výstavy.
 • Velká renesanční hala - Portréty bývalých majitelů zámku rodiny Trauttmansdorffů, kulečníkový stůl francouzského typu z poloviny 18. století.
 • Alkovna - Přípravna jídel s ukázkou cínového nádobí několika období.
 • Dámská ložnice - Interiér ložnice období baroka, lustr z benátského štípaného skla, intarsovaný sekretář z chebské dílny.
 • Červený salón - Místnost odpočinkového charakteru vybavena francouzským rokokovým nábytkem, stropní freska "Adonis a Venuše", miniatury vídeňské školy, vzácný porcelán.
 • Pánský salón - Salón se sbírkou 21 benátských vedut canalettovské školy, hráčský stolek francouzského typu "a la boule".
 • Taneční sál - Rokoková výmalba sálu sloužícího k hudebním slavnostem, tangentový klavír, 32-ti strunná harfa.
 • Malá jídelna - Místnost pro stolování s technickou raritou v podobě původních, stále funkčních, Edisonových žárovek z roku 1906, ukázky stolování, skla a porcelánu.
 • Malá renesanční hala - Ebenový sekretář s palácovým efektem, vytvořeným pomocí zrcadel, a tajnými zásuvkami.
 • Zelený salón - Předměty orientálního původu nebo jejich evropské napodobeniny - čínský koberec, japonské výšivky.
 • Knihovna - Zámecká knihovna je typickou aristokratickou sbírkou doby baroka.
  Zakladatelem byl Adam Maximilian z Trauttmansdorffu. Nejstarším dílem, které v knihovně nalezneme, je biblická konkordace z roku 1521. Barokní ráz knihovny podtrhují kožené vazby knih se zlacenými hřbety. Na mnohých z nich je vytlačeno zlatým písmem jméno Trauttmansdorff. Zastoupeny jsou zde knihy latinské, německé a knihy psané jazykem aristokracie 18. století - francouzsky. Vedle encyklopedických děl jsou v knihovně bohatě zastoupeny typické šlechtické discipliny - genealogie a heraldika, literatura zemědělská a uměleckohistorické publikace s četnými rytinami. Velmi časté jsou právnické knihy, soubory zákonů a nařízení.
  Vývoj knihovny pokračoval i v 19. a na počátku 20. století. Celkem obsahuje téměř 15 tisíc svazků.
 • Rytířský sál - unikátní soubor podobizen českých panovníků ze 17. a 18. století je umístěn ve velkém renesančním sále se záklopovým stropem. Hlavní část galerie tvoří podobizny knížat a králů z rodu Přemyslovců v životních velikostech. Je jich celkem 21 a zahrnují postavy bájné i historicky doložitelné, od Kroka, Přemysla Oráče a Libuše až po knížete - prvního dědičného českého krále - Vladislava II. Z významných českých knížat zde nechybí ani Vratislav I. a portréty jeho synů Václava a Boleslava.
  Vznik této portrétní galerie souvisí se zámkem v Jindřichově Hradci a rodem Slavatů. Ti nechali v průběhu 16. a 17. století postupně namalovat panovnické portréty od Přemyslovců v chronologickém sledu přes Lucemburky, Jiřího z Poděbrad, Jagellonce až po Habsburky. V roce 1691 však Slavatové vymřeli po meči a dědictví včetně portrétní galerie se rozdělilo na několik dílů. Tehdy se také jedna část dostala na Horšovský Týn, díky sňatku Karolíny Slavatové a Leopolda Antonína Trauttmansdorffa. Dědicové se však nespokojili pouze se získanou částí a měli zájem původní soubor opět scelit. Proto si nechali na doplnění galerie domalovat alespoň některé portréty. To také učinili pravděpodobně i Trauttmansdorffové. Kromě Přemyslovců vznikla proto také řada jedenácti habsburských podobizen, nikoliv již v životních velikostech, ale jako polopostavy.
  Z původního velkolepého souboru panovnických portrétů se největší díl dochoval právě zde na Horšovském Týně.
 • Salón grafiky - Grafiky mnoha technik a několika časových období, empírový nábytek.
 • Východní schodiště - Lovecké trofeje.
 • Jízdárna - Unikátní sbírka kočárů a saní.
 • Dětská expozice - Zajímavosti z interiéru dětského pokoje s thonetovým nábytkem, výstava dětských kočárků různých období.
 • Osobní potřeby - Předměty denní osobní potřeby aneb od nočníku až k deštníku, cestovní potřeby.
 • Osvětlovací tělesa - Ukázky nápaditosti tvůrců osvětlovacích těles.
 • Porcelán - Užitkový porcelán ve všech podobách a ze všech koutů.
 • Historické období - Zbytky historických pecí zámecké kuchyně a ukázky velkého množství nejrůznějšího nádobí.
 • Lapidárium - Nálezy zbytků kamenných stavebních prvků.
 • Ochozová chodba - Obranná chodba spojující purkrabský palác s ostatními částmi zámku.
 • 1.patro - kuchyně, ložnice - Dobový selský interiér - bydlení služebnictva.
 • 2. patro - 3 místnosti - Ukázka bydlení měšťanských vrstev ve službách šlechty.
 • Gloriet - Původní gotická hláska přestavěna na vyhlídkovou věž.
 • Loretánská kaple - Pravděpodobně první stavba tohoto druhu v Čechách.
 • Letohrádek - Dříve zvaný Vdovský dům, který se nachází v těsné blízkosti zámku.

 
Zajímavost

Hrad a zámek je cenný tím, že po renesanční přestavbě v 16. století nebyl již později přestavován, až na drobné úpravy na zadním nádvoří při poslední rekonstrukci na konci 19. století.
 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

duben: sobota, neděle, svátky 900 - 1200, 1300 - 1600
květen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1600
červen - srpen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1700
září: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1600
říjen: sobota, neděle, svátky 900 - 1200, 1300 - 1600
26. prosinec - 1. leden 2004 1000 - 1200, 1300 - 1500
Poslední prohlídka začíná s koncem otevírací doby.
Jindy pouze po předchozí dohodě pro skupiny nad 10 návštěvníků.
 
Vstupné

Hrad: 30,- plné * 20,- snížené * 5,- děti do 6 let.
Zámek: 40,- plné * 30,- snížené * 10,- děti do 6 let.
Kuchyně: 25,- plné * 15,- snížené * 5,- děti do 6 let
Purkrabství: 30,- plné * 20,- snížené * 5,- děti do 6 let
Erbovní sál: 20,- plné * 10,- snížené
Mitsuko: 30,- plné * 20,- snížené (elektronický výklad bez jazykového příplatku, výklad i v japonštině)
Do všech expozicí: cizojazyčný výklad + 60,-; cizojazyčný text + 20,-.
 
Prohlídkové okruhy

S průvodcem (Cz, De, En, Fr)
Hrad: 50 min., nejvíce 23 návštěvníků
Zámek: 60 min., nejvíce 23 návštěvníků
Kuchyně: 40 min., nejvíce 23 návštěvníků
Purkrabství: 50 min., nejvíce 10 návštěvníků
Erbovní sál: 30 min., nejvíce 60 návštěvníků
Park: samostatně.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, pronájem prostor na svatby a jiné kulturní a společenské akce.
 
Foto, kamera

100,- * 100,-
 
Bez bariér

ne
 
Parkování

10 m (zdarma) * 500 m (zdarma)
 
Provozovatel

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni
 
Vlakbus

Stanice bus: Horšovský Týn (500 m)
Stanice vlak: Horšovský Týn (1 km)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015