Mapa Česka Jednorázové akce Stálé expozice Pohledy s hrady a zámky Panofotky Diskuzní fórum Naše služby Přidat objekt English version
Hrady, zámky a jiné památky Muzea a galerie Hotely, penziony a jiné ubytování Restaurace English version

 
 
   
 Tato sekce    Náš tip

   Vyhledat
   Nalezeno
   Detaily památky
 
Jakoukoli fotografii z této či libovolné jiné stránky našeho serveru můžete poslat jako elektronickou pohlednici, stačí na ni klep-nout.
 
 

 
 • Poslední prohlídka začíná obvykle délku jedné prohlídky před koncem otevírací doby.
 • Vstupné: plné, snížené (např. děti, studenti, důchodci), ci-zinci plné, cizinci snížené (zpravidla s cizojazyčným výkladem).
   
 • Seznam doporučené literatury získáte po klepnutí na odkaz.

 
 
 
 • Klášter Teplá,   okres Karlovy Vary
Adresa:  Klášter premonstrátů Teplá
36461  Teplá u Toužimě
Telefon:  353 392 732
Email:  info.tepla@volny.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  2.10.2006
Poloha tohoto objektu
 

Karlovarský kraj, vzdušnou čarou 25 km jižně od města Karlovy Vary.
 
Zobrazit detailní polohu
 
toto je negarantovaný záznam ...


Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Již na začátku 12. století bylo na tomto místě pravděpodobně slovanské hradiště a od roku 1385 byla osadě Teplá přidělena městská práva.
Teplá je ale proslulá především premonstrátským klášterem, který zde v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Hroznata pocházel z významného šlechtického rodu a zastával funkci velitele hraničářů na tepelsku a chodsku. Příběh založení kláštera souvisí s třetí křížovou výpravou pořádanou Jindřichem VI. Spolu s českým knížetem Bedřichem se této výpravy v březnu roku 1188 rozhodl zúčastnit i Hroznata. V dubnu 1191 byl od křížové výpravy spolu s dalšími šlechtici papežem dispensován. Náhradou slíbil založit klášter.
Na přelomu století Hroznata vstoupil do tepelské kanonie a stal se členem řádu. Řádové roucho přijal přímo z rukou papeže Innoncence III. Jako zakladatel kláštera byl i nadále správcem klášterního majetku. Na jedné z kontrolních cest po hranicích panství byl zajat loupeživými rytíři, kteří jej uvěznili na hradě Kinsbergu a požádali za něj výkupné. Hroznata však nedovolil opatovi kláštera výkupné zaplatit. Ve vězení 14. července 1217 zemřel.
Tradiční úcta k Hroznatovi byla posílena jeho blahořečením 16. září 1897. Svátek blahoslaveného Hroznaty je dodnes slaven 14. července.
V roce 1232, za prvního opata Jana, klášterní kostel slavnostně vysvětil pražský biskup. První mši byl přítomen i český král Václav I. Vzkvétající klášter byl v roce 1380 vylidněn morem a poté se v kraji od roku 1381 usidlovali němečtí kolonisté. Za husitských válek byl klášter uchráněn plenění a díky politice opata Zikmunda Hausmanna (1458 - 1506) prožíval dobu rozkvětu.
Nejstarší pohled na klášter z poloviny 17. století s jeho pozdně gotickou podobou. V popředí zakladatel kláštera, bl. Hroznata. Ve výřezu Hroznatova závěť, zakládací listina z března roku 1197. Nejstarší dochovaná šlechtická zakladatelská listina u nás (březen 1197).
Za doby opata Clementsa došlo k mnoha stavebním úpravám. V roce 1888 byla zřízena lékárna, stáje, postaven mlýn a pivovar, a v klášteře uveden do provozu poštovní a telegrafní úřad. Opat Gilbert Helmer (1900 - 1944) nechal postavit novobarokní křídlo knihovny a muzea. Otevření železnice mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi spojilo klášter se světem.
Po rozpadu Rakousko - Uherska byla klášteru odebrána správa Plzeňského Gymnázia. V roce 1921 byla převzata pod státní správu i lázeňská zařízení v Mariánských Lázních, která do té doby patřila klášteru.
V letech 1938 - 1945 byli někteří členové řádu uvězněni a jiní pronásledováni za vykonávání svého úřadu. Klášter musel odevzdat lázeňský provoz a budovy v Mariánských Lázních. Po skončení druhé světové války byl klášter 3. září 1945 na půl roku vojensky obsazen. Němečtí členové řádu byli v dubnu 1946 odsunuti do Bavorska, kde j ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Muzejní expozice kláštera - Průhled muzejní expozicí kláštera, kde je veřejnosti prezentován výběr z klášterních sbírek v podobě obrazů, soch, drobné plastiky, porcelánu, cínových předmětů, bohoslužebných textilií (parament) a vyznamenání opatů od panovníků, svědčících o jejich vysoké společenské prestiži.
  K nevystaveným skvostům patří Hroznatova mísa (z Limoges cca 1200), tzv. Hroznatovo pedum z roku 1756 a kalich téhož roku, které nechal zhotovit opat Hieronymus Ambros.
  Původní konventní refektář, jídelna pro členy kláštera. Stěny jsou zdobeny bohatou iluzivní architektonickou malbou, která je na východní stěně doplněna obrazem Maura Fuchse z Tirschenreuthu "Poslední večeře Páně" z roku 1816. Nástropní freska představuje "Obrácení Svatého Pavla". Na severní stěně je umístěna kazatelna z růžového štukového mramoru, dílo J. Hennevogela.
 • Kapitulní síň - původní zimní refektář. Dřevěné obložení stěn je dílem řezbáře Ferdinanda Stuflessera z roku 1914. Fresky na stropě, zdobené bohatými štuky, namaloval Anton Waller v roce 1913. Zobrazují dvanáct apoštolů a devět hlavních světců premonstrátorského řádu. Dvě největší pak Pannu Marii a slavnostní průvod, který v roce 1627 přenášel ostatky Svatého Norberta z Magdeburku do Prahy.
 • První patro konventu - V prvním patře konventu je situován tak zvaný Modrý sál, slavnostní sál zařízený původně ve stylu empíru. Je součástí prelatury, na jejíž budovu přímo navazuje. Svůj název dostal sál podle světle modře vymalovaných stěn. Fresky na stropě namaloval také Maurus Fuchs.
  Z vnitřního zařízení sálů se mnoho nedochovalo. Zachovaly se pouze jednotlivé fragmenty.

 
Zajímavost

Nyní má tepelská kanonie 17 členů a spravuje farnosti na mnoha místech v západních Čechách. Řád nyní čeká nelehký úkol - rekonstrukce celého areálu, nezbytná k tomu, aby klášter mohl znovu plně zastávat své poslání. V klášteře se již nyní kromě pravidelných bohoslužeb konají koncerty a výstavy. Téměř po celý rok nabízí klášter v různých jazycích prohlídky svých přístupných částí. Ubytovací a stravovací služby poskytuje hotel, otevřený v roce 1993.
 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 22.04.2003  Pěvecký sbor „Fontána“   - z Mariánských Lázní a dětský folklórní soubor „Stázka“ z Teplé
 • 22.04.2003  Sängerchor „Fontána“ aus Mariánské Lázně  
 • 03.05.2003  Lenka Baarová, Jan Niederle  
 • 07.06.2003  Pěvecký sbor „Střípky“ Kraslice  
 • 07.06.2003  Sängerchor „Střípky“ Kraslice  
 • 28.06.2003  Jitka Chaloupková - varhany, Jiří Pelikán - trubka  
 • 28.06.2003  Jitka Chaloupková - Orgel, Jiří pelikán - Trompete  
 • 12.07.2003  Vladimír Roubal - varhany   - trubači hradní stráže Pražského Hradu
 • 12.07.2003  Vladimír Roubal - Orgel   - Trompeter der Burgwacht der Prager Burg.
 • 26.07.2003 16:00  Pěvecký sbor „Woodstock“   - dirigent Mr. Doug Shippey, korepetitor Mrs. Sharen Sandik. Kanadský smíšený sbor dospělých.
 • 26.07.2003 16:00  The Woodstock Chorolaires   - dirigent Mr. Doug Shippey, korepetitor Mrs. Sharen Sandik.
 • 31.07.2003 16:00  Pěvecký sbor z Norfolku   - dirigent Mr. Philip Aldred. Anglický smíšený sbor dospělých.
 • 31.07.2003 16:00  South Norfolk Operatic and Choral Society   - dirigent Mr. Philip Aldred
 • 09.08.2003  Varhanní koncert  
 • 09.08.2003  Orgelkonzert  
 • 23.08.2003  Varhanní koncert  
 • 23.08.2003  Orgelkonzert  
 • 13.09.2003  Michal Novenko - varhany  
 • 13.09.2003  Michal Novenko - Orgel  
 • 12.06.2004  Koncert   Pěvecký sbor „Vereinigten Männer-Gesang-Verein 1873 Osterath“ a „Karlovarský pěvecký sbor“
 • 19.06.2004  Koncert   Jitka Chaloupková - varhany
 • 17.07.2004  Koncert   V. Peter - varhany, L. Čechová - flétna
 • 07.08.2004  Koncert   Pěvecký sbor gymnázia z Isny, SRN
 • 28.08.2004  Koncert   Michal Novenko - varhany
 • 11.09.2004  Koncert   Vladimír Roubal - varhany
 
Otevírací doba

leden: zavřeno
únor - duben: pondělí - sobota 900 - 1130, 1150 - 1530, neděle 1100 - 1530
květen - září: pondělí - sobota 900 - 1130, 1150 - 1700, neděle 1100 - 1700
říjen - prosinec: pondělí - sobota 900 - 1130, 1150 - 1530, neděle 1100 - 1530
24. prosinec: zavřeno

Mše svatá: pondělí - pátek 730, sobota od 1445, neděle od 1000 

Vstupné

90,-/3,20 € plné, důchodci * 60,-/2,20 € děti do 18 let, studenti po předložení studijního průkazu, ZTP * zdarma děti do 10 let

 
Prohlídkové okruhy

Prohlídka s průvodcem zahrnuje knihovnu a výstavu exponátů ze sbírek klášterního muzea. Do prohlídkové trasy není zařazen kostel, protože ten slouží především k církevním účelům. Pokud bude jeho shlédnutí možné, bude vám to oznámeno na místě. Skupinám doporučujeme písemnou nebo telefonickou rezervaci předem. Pokud se objednaná skupina neohlásí v pokladně kláštera minimálně 10 minut před začátkem prohlídky, rezervace propadá. Předmětem rezervace je daný počet míst v určené prohlídce, nikoli celá prohlídka. Prohlídka začíná ve stanovenou dobu i v případě, že se objednaná skupina nedostaví. Z provozních důvodů nelze začátek prohlídky pozdržet (na skupinu není možné čekat), proto Vás prosíme, abyste ve vlastním zájmu dbali na včasný příjezd skupin.

Maximální počet osob ve skupině: 60
Doba trvání prohlídky: cca 45 minut
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, pronájem prostor po předchozí dohodě, pořádání svateb
 
Foto, kamera

ne * ne
 
Bez bariér

ne
 
Parkování

100 m * 100 m
 
Provozovatel

Klášter premonstrátů Teplá u Mariánských Lázní
 
Vlakbus

Stanice vlak: Pouze vlak, nejbližší zastávka "Teplá" (cca 1 km od kláštera)
Vyhledat vlakové spojení

 
Vlastní stránky

www.klastertepla.cz
 

  


 • Hotel Klášter Teplá
V areálu Tepelského kláštera 15 km od Mariánských Lázní a 50 km od Karlových Varů . Hotel má parkoviště, restauraci a konferenční prostory. Na všech pokojích je sociální zařízení, TV a telefon. V blízkosti je devítijamkové golfové hřiště.
 
Telefon:353 392 264 
Podrobnější údaje >>>

Podrobnější
údaje >>>
Adresa:Teplá u Toužimě, Klášter
Email: hotel.tepla@pmgastro.cz
Jazyky:Cz, De, En
Rezervace:telefon, fax, email
Ceny:1250 - 1650
Kapacita:120

 
Vyhledat další možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015