Mapa Česka Jednorázové akce Stálé expozice Pohledy s hrady a zámky Panofotky Diskuzní fórum Naše služby Přidat objekt English version
Hrady, zámky a jiné památky Muzea a galerie Hotely, penziony a jiné ubytování Restaurace English version

 
 
   
 Tato sekce    Náš tip

   Vyhledat
   Nalezeno
   Detaily památky
 
Jakoukoli fotografii z této či libovolné jiné stránky našeho serveru můžete poslat jako elektronickou pohlednici, stačí na ni klep-nout.
 
 

 
 • Poslední prohlídka začíná obvykle délku jedné prohlídky před koncem otevírací doby.
 • Vstupné: plné, snížené (např. děti, studenti, důchodci), ci-zinci plné, cizinci snížené (zpravidla s cizojazyčným výkladem).
   
 • Seznam doporučené literatury získáte po klepnutí na odkaz.

 
 
 
 • Městská radnice,   okres Vyškov
Adresa:  Masarykovo náměstí 1
68201  Vyškov
Telefon:  517 301 312
Email:  s.opletalova@meuvyskov.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  4.9.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihomoravský kraj, ve městě Vyškov.
 
Zobrazit detailní polohu
 
toto je negarantovaný záznam ...
Popis

Dominantou náměstí je renesanční radnice, postavená v roce 1569. Ovšem již v roce 1609 byla poškozena výbuchem střelného prachu, uloženého ve sklepích. Obnovena byla v roce 1613, v této podobě se zachovala do požáru v roce 1753. Současná podoba věže vznikla až po druhé světové válce. V přízemí jsou zachovány zbytky renesančního podloubí. Za pozornost stojí renesanční intarsované dveře a štuková dekorativní výzdoba z 18. Století. Z ochozu věže je krásný výhled na nedalekou Drahanskou vrchovinu. Na budovu radnice navazuje úzká ulička, překlenutá rozpěrnými oblouky, tzv. prampouchy.
 
Středověká radnice ve Vyškově byla v domě č. 32, kde stál ve dvoře městský pivovar. V době rozkvětu města v 16. století přistoupila obec k vybudování nové radnice na protější straně náměstí. Stavba začala v roce 1568, kdy město požádalo svou vrchnost – biskupa Viléma Prusinovského, aby vymohl svolení lámat kámen na její stavbu v lomu u Hlubočan, patřícímu tehdy klášteru ve Starém Brně. Tak se stalo a už v roce 1569 byla budova ukončena. V přízemí jsou zachována tři křížově klenutá pole podloubí, před něž byla představěna vysoká radniční věž, založená na silných příčných zdech. Bosovaným vstupním portálem se přes střední pole bývalého podloubí přichází do dolního mázhauzu, vzadu klenutého valenou klenbou s lunetami. Průchod z něj vede do dvora, k němuž přiléhá dvorní křídlo. Schodištěm se z dolního mázhauzu vstupuje do mázhauzu horního s valenou, geometrickými obrazci zdobenou klenbou; vedlejší místnost je klenutá křížově. Radní síň, orientovaná do náměstí, má štukově zdobenou barokní klenbu z doby po požárech v letech 1753 – 1753 a přiléhá k ní křížově klenutý prostor v patře věže. Vedle radní síně je do náměstí dále orientována valeně klenutá místnost. V horním mázhauzu se zachovaly pravoúhlý renesanční portál a mříž, do radní síně pak intarzované dveře. Radniční průčelí s vysokou atikou je do náměstí rozšířeno slepou stěnou nad vstupem do Radnické ulice, sledující hloubkově situovanou radnici a překlenuté řadou prampouchů. Původní ukončení radniční věže s ochozem a renesanční bání s nárožními věžičkami je zachyceno na pohledu města ze sbírky Mitrovského z roku 1728. Při velkých požárech města v letech 1753 a 1754 vyhořela také radnice a nebyla již obnovena v původní kráse – věž pak zůstala bez ochozu. V roce 1819 věž opravovali. V roce 1884 bylo její průčelí novorenesančně pozměněno. Po válečném poškození v roce 1945 byla radnice obnovena podle návrhu arch. Klaudia Madlmayera a přitom byl na věži zřízen ochoz a nasazena nová báň s lucernou a kuželkami v nárožích.
 
Pověst

 • Proč má Vyškov v městské pečeti letopočet 1569?

Městská pečeť vyškovská představující městskou hradbu s věží uprostřed, v obloukové bráně pak vytaženou mříž nese v levém rohu renesančního rámu letopočet 1569, tuto pečeť najdeme i dnes na úředních listinách, městem stvrzených. Pátráme-li po původu letopočtu a jeho smyslu, jsme na rozpacích a nemůžeme vysvětliti letopočet jinak, než omylem či spíše nedorozuměním. Pokusíme se těmito řádky vysvětliti původ záhadného letopočtu.
Celé XVI. Století znamená pro Vyškov, jako pro všechna města česká, dobu rozvoje jak po stránce vnitřní, tak i po stránce zevnějšku, staveb a oprav, jimiž město nabývá úpravnějšího vzhledu. Přehlédneme-li stručně jednání měšťanů o zvelebení města a umožnění pohodlného života měšťanstvu, jehož jádrem jsou řemeslníci a obchodníci.
Již tehdy měli Vyškovšt ...
 
Zobrazit celý text této pověsti

 

 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 08.01.2003 - 20.02.2003  Skauti včera a dnes   - 90 let českého skautingu (výstava v galerii TIC).
 • 11.01.2003 - 31.01.2003  Skauti včera a dnes   - 90 let českého skautingu, JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR
 • 08.02.2003 - 22.02.2003  Jamboree Thajsko 2002   - světové setkání skautů, vernisáž 8. 2. 2003, výstava v TIC.
 • 24.02.2003 - 31.03.2003  Daniel film Znojmo   - „Úhly pohledů“ - kulturní památky jižní Moravy, výstava v galerii TIC Vyškov.
 • 05.05.2003 - 30.05.2003  OS Drnka „Příroda mikroregionu Drahanská vrchovina“   - výstava v TIC
 • 01.06.2003 - 30.06.2003  Výstava Ing. Arch. Z. Pospíšila   - architekt města, výstava v galerii TIC
 • 15.06.2003  Pouť Dědice   - náměstí v Dědicích
 • 03.07.2003  Promenádní koncert na náměstí  
 • 10.07.2003  Promenádní koncert na náměstí  
 • 17.07.2003  Promenádní koncert na náměstí  
 • 17.08.2003  Vyškovská pouť   - náměstí ve Vyškově
 • 05.09.2003 - 07.09.2003  Dny Evropského dědictví   - dny otevřených dveří památek.
 • 01.10.2003 - 17.11.2003  OS Barvínek - Drahanskou vrchovinou s prof. MUDr. Ervínem Černým - Křetínským, DrSc.   - výstava v TIC
 • 20.11.2003 - 31.12.2003  OS Piafa a umělečtí výtvarníci „Vánoční výstava“   - výstava v TIC
 • 31.12.2003  Silvestrovský ohňostroj   - náměstí ve Vyškově
 
Doplňkové služby

Vedle městské radnice - turistické informační centrum (830 - 1700), vlastní galerie, informace o Vyškově a okolí, prodej upomínkových předmětů.
 
Foto, kamera

ano * ano
 
Bez bariér

na úřad ano, věž ne
 
Parkování

placené * placené
 
Provozovatel

Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov
 
Vlakbus

Stanice bus: Vyškov
Stanice vlak: Vyškov na Moravě
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 

 
Vyhledat možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015