Mapa Česka Jednorázové akce Stálé expozice Pohledy s hrady a zámky Panofotky Diskuzní fórum Naše služby Přidat objekt English version
Hrady, zámky a jiné památky Muzea a galerie Hotely, penziony a jiné ubytování Restaurace English version

 
 
   
 Tato sekce    Náš tip

   Vyhledat
   Nalezeno
   Detaily památky
 
Jakoukoli fotografii z této či libovolné jiné stránky našeho serveru můžete poslat jako elektronickou pohlednici, stačí na ni klep-nout.
 
 

 
  • Poslední prohlídka začíná obvykle délku jedné prohlídky před koncem otevírací doby.
  • Vstupné: plné, snížené (např. děti, studenti, důchodci), ci-zinci plné, cizinci snížené (zpravidla s cizojazyčným výkladem).
     
  • Seznam doporučené literatury získáte po klepnutí na odkaz.

 
 
 
  • Informační centrum Loreta Rumburk o.p.s.,   okres Děčín
Adresa:  9. května 149/27
40801  Rumburk 1
Telefon:  412 334 536
Email:  loreta@sluknovsko.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  26.6.2006
Poloha tohoto objektu
 

Ústecký kraj, vzdušnou čarou 30 km severovýchodně od města Děčín.
 
Zobrazit detailní polohu
 
toto je negarantovaný záznam ...
Popis

Jedním z charakteristických projevů nastupujícího baroka v Čechách bylo budování tzv. Loret podle vzoru „svaté chýše“ (casa santa) v italském městečku Loreto u Ancony. Zřizování Loret souviselo s obnovou mariánského kultu u nás. Podle legendy z 15. století totiž prý r . 1295 přenesli andělé z Nazareta dům, v němž bydlela P. Maria, do městečka Loreto. Nad tímto legendárním domem byl vztyčen chrám, který byl dostavěn v roce 1587. Tak vzniklo jedno z nejproslulejších poutních míst světa.
Nejstarší Loreta v Čechách byla postavena v letech 1626 – 31 za podpory hrabat Šternberků na Hradčanech. Jejími autory byli Jan Orsi a Dominik Canevalle, kteří podobně jako celá řada umělců se přidrželi renesanční italské předlohy mistra Bramante.
 
Rumburskou Loretu dal v letech 1704 – 1709 postavit majitel rumburského panství kníže Antonín Florián Lichtenštejn, jeden z nejmocnějších feudálů u nás. Je to vzácné umělecké dílo stavitele Jana Lukase Hildebrandta. Přidržuje se opět svého italského pravzoru ve výrazových prostředcích i v tematice výzdoby. Zatímco Bramante měl k dispozici kararský mramor, Hildebrandt mohl nabídnout italským mistrům, kteří měli za úkol zhotovit vnější reliéfy na motivy ze života P. Marie, jen místní pískovec. Rovněž sochy 10 Sibyl a 10 proroků, jakož i sochy na kamenné balustrádě jsou z pískovce. Jsou to charakteristická barokní díla Jana Františka Bienertha ze Schirgiswalde. Reliéfní a skulpturální výzdoba směřuje ke glorifikaci P. Marie. Pohanské věštkyně Sibyly prý byly první, které pronesly zastřené výroky a věštby o P. Marii Ježíši Kristu a předpověděly tak křesťanskou epochu. Zřetelnější svědectví o nich podali starozákonní proroci. Vedle reliéfů a soch obohacují vnější vzhled Lorety korintské polosloupy ve dvojicích s bohatými hlavicemi. Ve výzdobě se objevují i figurální motivy andělů s girlandami a nechybí ani znaky Lichtenštějnů.
 
Vnitřní zařízení:
Socha Černé Madony s dítětem je z roku 1694 a byla zhotovena v Římě. Podle italského vzoru jsou tu též makety velkých votivních svící.
Na levé straně ve zdi výklenek s dvířky zdobenými dřevořezbou na motiv zvěstování P. M. Zbytky maleb na stěnách upomínají na legendu, podle níž v italské Loretě byl do votivní svíce nasypán střelný prach, který po zapálení svíce explodoval a vážně poškodil omítku kaple.
Pod novodobým oltáříkem je umístěna hrobka.
V roce 1771 byla instalována v malé věži loretánská kaple zvonková hra. Když se časem poškodila, byla prodána do Saska.
 
Křížová chodba kolem Lorety:
Byla postavena za knížete Josefa Václava z Lichtenštejna v letech 1743 – 1749, věž roku 1753. Nástropní malby křížové chodby jsou opět motivovány životem P. Marie. Ale vlastní název a smysl křížové cesty je dán čtrnácti obrazy s výjevy křížové cesty a smrtelné úzkosti Kristovy. Do rohů křížové chodby byly umístěny 4 oltáře (nejsvětější Trojice, sv. Josefa, Pražského Jezulátka a Lurdské ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Zajímavost

Černá Madona, sochy Svatých, Loretánská kaple
 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

Letní provoz: pondělí - sobota 800 - 1200, 1300 - 1600
Zimní provoz: pondělí - sobota 800 - 1200, 1300 - 1600
 
Vstupné

20,- plné * 10,- snížené
 
Prohlídkové okruhy

Jeden prohlídkový okruh: Křížová chodba (obrazy z Křížové chodby, sochy u oltářů), max. 20 min, nejvíce 40 návštěvníků
 
Doplňkové služby

Prodej upomínkových předmětů, pronájem prostor po předchozí dohodě, rezervace prohlídek s průvodcem (Cz, De)
 
Foto, kamera

ne * ne
 
Bez bariér

ano (Křížová chodba), do kaple ne
 
Parkování

10 m (zdarma, poplatek) * 10 m (zdarma, poplatek)
 
Provozovatel

IC Loreta Rumburk o.p.s
 
Vlakbus

Stanice bus: Rumburk,,Bytex 01 (20 m)
Stanice vlak: Rumburk (50 m)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015