Mapa Česka Jednorázové akce Stálé expozice Pohledy s hrady a zámky Panofotky Diskuzní fórum Naše služby Přidat objekt English version
Hrady, zámky a jiné památky Muzea a galerie Hotely, penziony a jiné ubytování Restaurace English version

 
 
   
 Tato sekce    Náš tip

   Vyhledat
   Nalezeno
   Detaily památky
 
Jakoukoli fotografii z této či libovolné jiné stránky našeho serveru můžete poslat jako elektronickou pohlednici, stačí na ni klep-nout.
 
 

 
 • Poslední prohlídka začíná obvykle délku jedné prohlídky před koncem otevírací doby.
 • Vstupné: plné, snížené (např. děti, studenti, důchodci), ci-zinci plné, cizinci snížené (zpravidla s cizojazyčným výkladem).
   
 • Seznam doporučené literatury získáte po klepnutí na odkaz.

 
 
 
 • Hrad Mladá Boleslav,   okres Mladá Boleslav
Adresa:  Staroměstské náměstí 1
29380  Mladá Boleslav
Email:  ludek.benes@oku-mb.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  30.4.2006
Poloha tohoto objektu
 

Středočeský kraj, ve městě Mladá Boleslav.
 
Zobrazit detailní polohu
 
toto je negarantovaný záznam ...


Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Na tomto místě bylo založeno, patrně koncem 10. století jedním z přemyslovských knížat jménem Boleslav, hradiště. V dalších staletích zde sídlili kasteláni jako představitelé panovnické moci. Po roce 1320 hradiště bylo přestavěno na gotický hrad, který přešel do rukou pánů z Michalovic. V roce 1334 ku hradu přeneseno z tzv. Podolce město. Na přelomu 15. a 16.století, za Tovačovských z Cimburka přestavěn v pozdně gotickém stylu, v polovině 16.století za Krajířů z Krajku přebudován na renesanční zámek. Za 30-leté války opuštěn, postupně chátral. V letech 1749-1783 zásadně přestavěn na kasárna, tehdy nabyl v podstatě dnešní podoby. Rakouská a československá armáda zde sídlila až do roku1952, s výjimkou let nacistické okupace, kdy zde dočasně byl internační tábor pro židovské občany. Později zde byl umístěn sklad textilu a od roku 1972 slouží areál hradu potřebám Okresního muzea. Od roku 1977 probíhala generální rekonstrukce, která však byla ukončena až v roce 1997. Většinu objektů zaujímají depozitáře, dílny, kanceláře a zejména výstavní prostory Okresního muzea. V areálu hradu sídlí také Státní okresní archiv. Nyní zde můžeme shlédnout stálou expozice „Památky minulosti“, která představuje průřez historickými a národopisnými sbírkami Okresního muzea. Archeologická a národopisná část jsou pojaty regionálně, zatímco u historických sbírek při výběru exponátů převažovalo hledisko historické a umělecké hodnoty a kvality. Expozice je rozvržena do osmi sálů: pravěk a středověk, 17. a 18.století, 19.století, 20.století, resp. interiér venkovského domu, řemesla a domácí potřeby, kroje a jejich součásti a zemědělství a lidová architektura.
 
K nejcennějším vystaveným předmětům patří keltské šperky a zbraně, pozdně barokní saský cín, zlaté i tylové čepce a malované skříně. Ve výstavní síni probíhají krátkodobé výstavy ze sbírek muzea, příležitostné, tématické a výtvarné.
 
Expozice

 • Ukázky grafiky, keramiky a exponátů z majoliky - Výstava představuje reprezentační výběr ze tří bohatých a cenných fondů. Grafická sbírka je prezentována jednak prostřednictvím ukázek krajinářské tvorby z 18. a z 1.poloviny 19. století, jednak několika "kreslířskými školami", tedy zjednodušenými vzory a návody, které měly za úkol napomoci při výuce kreslení zejména nezletilým i dospělým žákům ve šlechtických a bohatších měšťanských rodinách. Chybět nebudou ani drobné rytiny, které ve stejné době zdobily hromadně tištěné a rozšiřované modlitby k Panně Marii i k českým světcům a pamětní tisky, vydávané k významným církevním událostem a svátkům. Vystavené cínové předměty by měly reprezentovat celou škálu dekorativního a užitkového zboží z období od konce 16. do poloviny 19. století. Vedle běžného vybavení měšťanských domácností, tj. talířů, mís, konvic, lžic a naběraček, slánek, svícnů atd., mohou návštěvníci zhlédnout také honosnější nádoby s rytým dekorem, převážně cechovního původu. Nechybějí ani ukázky tzv. střeleckých talířů, jejichž produkcí prosluli ve 2. polovině 18. století zejména cínaři v Žitavě. Chrámové náčiní představují konvičky na mešní víno, nádobky na "věčné světlo", kropenky a zejména velké oltářní svícny.
  Pokud jde o sbírku keramiky, ponechali jsme tentokrát stranou porcelánové předměty, které byly vystaveny před dvěma lety, a soustředili jsme pozornost na výrobky z kameniny a z majoliky. Většina kameninových nádob, talířů a mís pochází z produkce českých manufaktur z 1. poloviny 19. století, najdeme zde však i typickou "tvrdou" německou kameninu ze 17. a 18. století, zejména charakteristické holby a konvice s modrošedým či hnědým dekorem a bohatě tvarovaným cínovým víčkem.
  Také část exponátů, vyrobených z majoliky, je německé a především saské provenience, nechybí však ani habánská majolika z jižní Moravy a jižního Slovenska, třebaže se její vznik datuje již do pozdního období 18. a počátku 19. století. Typický malovaný dekor v nádherných pastelových barvách je doslova pastvou pro oči všech návštěvníků.
  Umělecko-průmyslové sbírky mladoboleslavského muzea, jejichž součástí jsou i vystavené exponáty, pocházejí převážně z hromadných darů místních občanů či rodáků. Nejrozsáhlejší z nich věnoval v roce 1912 pražský průmyslník Vilém Fröhlich. Nejhodnotnější část cínových předmětů však patřila k majetku, který byl zabaven nacistickým funkcionářům, zatčeným v Mladé Boleslavi v květnu 1945.
 • Paměť města - Expozice, která částečně navazuje na úspěšnou a mezi mladoboleslavskými občany a zejména školní mládeží již bezpochyby dostatečně známou instalaci "Templum historicum et archaeologicum Boleslaviensis", je rozprostřena na ploše všech výstavních sálů v prvním poschodí tzv.Josefínského křídla hradu, tedy v místech, kde od roku 1991 do letošního jara mohli návštěvníci zhlédnout historickou část expozice "Památky minulosti".
  Právě provizorní charakter uvedené dřívější expozice, její technická nedokonalost a v neposlední řadě také pouze okrajová souvislost s městem a regionem vedly pracovníky muzea k rozhodnutí vytvořit zcela novou instalaci, zaměřenou na dějiny města. Pracovní tým, který se na přípravě a realizaci expozice podílel, tentokrát kromě odborníků na historii zahrnoval i výtvarníky, truhláře, elektrikáře a zástupce dalších oborů a řemesel, takže bylo k celému projektu přistoupit systematicky, podle osvědčených muzeologických zásad.
  Nač se tedy návštěvníci muzea mohou těšit? První část expozice je věnována historii mladoboleslavského hradu, a to jak jeho stavebnímu vývoji, tak i využití, které se průběhu staletí výrazně měnilo. Připomenuto je zejména dvousetleté období, kdy hrad sloužil několika armádám jako kasárna.
  Protože posledních třicet let je areál hradu využíván pro potřeby muzea, nechybí v expozici ani úsek, zaměřený jednak na dějiny muzejnictví v Mladé Boleslavi, jednak na činnost muzea a každodenní práci jeho zaměstnanců. Stejně jako v dalších částech expozice je i zde vše prezentováno převážně prostřednictvím originálních sbírkových předmětů a zajímavých obrazových i písemných dokumentů, přičemž "ploché" exponáty a zejména doprovodné texty jsou omezeny na minimum.
  V dalším sále se návštěvníci seznámí se stavebním vývojem Mladé Boleslavi a také s historií fungování města jako svébytného správního i samosprávného celku. Přestože k těmto tématům nebylo jednoduché najít atraktivní a návštěvnicky zajímavé exponáty, věříme, že se nám to podařilo.
  Bohatý společenský a zejména spolkový život v 19. a na počátku 20.století přibližuje expozice ve třetí místnosti. Na ni navazuje úsek, věnovaný historii mladoboleslavského školství, opět s důrazem na období 19.století, které znamenalo zásadní přelom v přístupu ke vzdělání.
  Bohatě a -jak věříme - i přitažlivě je v expozici zastoupen další významný jev v dějinách města v 18. a zejména v 19.století - rychlý rozvoj průmyslu a živností. Řada cenných předmětů i dokumentů provede návštěvníky složitým vývojem od vrcholného období cechovního řemesla až po definitivní vítězství továrního způsobu výroby.
  Závěr expozice tvoří ukázky vybavení měšťanských bytů v tomtéž časovém období včetně kuchyňského náčiní a drobného nábytku.
  Součástí expozice je rovněž sál pro dlouhodobé výstavy a malá místnost pro "minivýstavky", která bude věnována ukázkám drobných, ale pro návštěvníky bezpochyby přitažlivých sbírkových fondů. Jako první zde budou prezentovány historické fotografické přístroje z období od konce 19. století do 30. let 20. století a stará zvuková technika představená v řadě typů od mechanických hracích strojků přes fonograf až po gramofon.
  Muzeum Mladoboleslavska začíná také s novou koncepcí výstav. Mimo krátkodobých, jejichž počet se každoročně pohybuje kolem pěti a pro něž nadále bude sloužit menší výstavní místnost v přízemí, budou v nově vybaveném výstavním sále probíhat dlouhodobé tematické výstavy. První z nich s názvem "Baroko v Pojizeří" by měla návštěvníkům ukázat především umělecká díla a výrobky uměleckých řemesel od poloviny 17. do sklonku 18. století. Vystaven bude mj. i soubor plastik z dílny kosmonoské rodiny Jelínků, která po celé 18. století dodávala umělecká díla jak k výzdobě kostelů, tak i kamenné sochy k venkovní instalaci nejen na Mladoboleslavsko, ale do celých severovýchodních Čech. Dále budou prezentovány dobové tisky, nábytek, výtvarná díla či ukázky dovednosti uměleckých řemeslníků. K dokreslení dobové atmosféry vhodně poslouží i několik originálních dobových písemností.

 
Zajímavost

Model dřevěné zvonice z Jabkenic a statku z Velkých Všelis.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  květen - září: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1700
  říjen - duben: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1600
  Jindy pouze po předchozí dohodě.
   
  Vstupné

  15,- plné * 5,- snížené
   
  Prohlídkové okruhy

  Samostatně nebo s průvodcem po dohodě, 60 min., nejvíce 40 návštěvníků.
   
  Doplňkové služby

  Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů
   
  Foto, kamera

  ne * ne
   
  Bez bariér

  ano
   
  Parkování

  100 m * 100 m
   
  Provozovatel

  Okresní muzeum Mladá Boleslav
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Mladá Boleslav ČSAD (150 m)
  Stanice vlak: Mladá Boleslav, město (150 m)
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
   

    


  • Restaurace Galatea
  Restaurace s kapacitou 52 míst u stolu, 12 na baru a 40 na terase, s nabídkou jídel české, krajové i mezinárodní kuchyně.
  • Krátká pracovní i společenská jednání uspokojí lobby bar.
  • Salonek slouží pro slavnostní příležitosti i pro pracovní jednání.
  • V přilehlé dvorance je možno uspořádat společenské akce.

   
  Telefon:326 721 920 
  Podrobnější údaje >>>

  Podrobnější
  údaje >>>
  Adresa:Pod Koupalištěm 881, Mladá Boleslav
  Email:hotel@galatea.cz
  Jazyky
  menu:
  Cz, De, En
  Jazyky
  obsluha:
  Cz, De, En
  Rezervace:telefon, email
  Ceny:0 - 0
  Otevřeno:

   
  Vyhledat další možnosti stravování ...
   


  • Hotel U hradu
  Hotel v těsné blízkosti mladoboleslavského hradu nabízí ubytování v pokojích se sociálním zařízením, TV se satelitem a telefonem. Parkování, Jihočeská a rybářská restaurace, salonek, letní terasa. Pro skupiny nad 20 osob 20% sleva.
   
  Telefon:326 721 049 
  Podrobnější údaje >>>

  Podrobnější
  údaje >>>
  Adresa:Staroměstské náměstí 108, Mladá Boleslav
  Email: recepce@uhradu.cz
  Jazyky:Cz, De, En
  Rezervace:telefon, fax, email
  Ceny:1400
  Kapacita:55+10

   
  Vyhledat další možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   
   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015