Mapa Česka Jednorázové akce Stálé expozice Pohledy s hrady a zámky Panofotky Diskuzní fórum Naše služby Přidat objekt English version
Hrady, zámky a jiné památky Muzea a galerie Hotely, penziony a jiné ubytování Restaurace English version

 
 
   
 Tato sekce    Náš tip

   Vyhledat
   Nalezeno
   Detaily památky
 
Jakoukoli fotografii z této či libovolné jiné stránky našeho serveru můžete poslat jako elektronickou pohlednici, stačí na ni klep-nout.
 
 

 
 • Poslední prohlídka začíná obvykle délku jedné prohlídky před koncem otevírací doby.
 • Vstupné: plné, snížené (např. děti, studenti, důchodci), ci-zinci plné, cizinci snížené (zpravidla s cizojazyčným výkladem).
   
 • Seznam doporučené literatury získáte po klepnutí na odkaz.

 
 
 
 • Klášter Osek,   okres Teplice
Adresa:  Rooseveltova 1
41705  Osek u Duchcova
Telefon:  417 822 138

 
 
 

Poslední aktualizace:  29.4.2006
Poloha tohoto objektu
 

Ústecký kraj, vzdušnou čarou 10 km jihozápadně od města Teplice.
 
Zobrazit detailní polohu
 
toto je negarantovaný záznam ...
Popis

Vstupujete do klášter cisterciáků. Jejich mnišský řád vznikl z prvního evropského řádu benediktinů reformou řeholních pravidel, která mezi léty 1098 - 1113 provedl svatý Robert z Molesme a následoval svatý Bernard v burgundském konventu v Citeaux (latinsky zvaném Cistercium). Řeholní pravidla nařizují společný život a práci v odříkání, v pokání a v poslušnosti. Další články se týkají praktických činností od zemědělství a hospodářství, přes stavitelství a další řemesla až po umění. Těmito praktickými činnostmi vynikali cisterciáci nad ostatní řády: proto byli často zváni kolonizovat pustá pohraniční území a měli také své cisterciácké stavební huti. Centrální řízení klášterů směřovalo od mateřských konventů v Burgundsku k dalším dceřiným (zvaným filiace), jež zakládali mniši z předchozí komunity. Tak vede přímá linie od Citeaux a Morimondu přes německé konventy Kamp, Volkenroda a Waldsasy v horní Falci (při české hranici) až ke dvěma českým klášterům v Sedlci u Kutné Hory (r. 1142/43) a v Mašťově, resp. v Oseku. Z Waldsas do Mašťova u Kadaně mnichy povolal velmož Milhost roku 1192. Teprve 20. června 1196 český kníže a biskup Jindřich Břetislav písemně potvrdil Milhostovu fundaci, což bývá považováno za pevné datum existence konventu. Proto je slavíme jako výročí založení. Brzy na to mniši pro majetkové spory s Milhostem původní působiště opustili. V letech 1197 až 1199 velmož Slavek (předek Hrabišiců, jinak pánů z Riesenburka) usídlil řeholníky na svém panství v Oseku pod Krušnými horami, na kopci nad klášterem vyrostl v poslední třetině 13. století hrad toho rodu. Cisterciácká stavební huť v letech 1206 – 1221 budovala v románském slohu klášterní kostel Panny Marie: trojlodní bazilika na půdorysu latinského kříže má pravoúhlý chór s kaplemi, příčnou loď, podle řádových pravidel nesměla mít věž, pouze malý sanktusník. Chrám o celkové délce 76 metrů patřil ve své době k největším řádovým stavbám v Čechách a stal se rodovým pohřebištěm (tj. nekropolí) pánů z Riesenburka. Jejich původní náhrobky neznáme, dochovaly se až barokní tumby s alegorickými figurami: ta při severní stěně patří opatu Slavkovi (postavy Spravedlnosti a Štědrosti) a při jižní stěně celému rodu Hrabišiců (truchlící žena a bůh Chrónos), plastiky vytvořil G.A. Corbellini. Po severní straně chrámu byl již roku 1209 vysvěcen hřbitov, přístupný z kostela takzvanou Bránou mrtvých , jež hrála v pohřebních obřadech cisterciáků důležitou symbolickou úlohu. Kostel byl patrně plochostropý s hrotitými arkádami trojlodí, zdivo z pískovcových kvádříků se místy dochovalo až ke krovu. Poškodili jej husité v letech 1421 a 1429 a vojska ve Třicetileté válce. Rozsah škod a původní podobu kláštera neznámě přesně, odhadujeme je pouze podle vedut a podle rytiny z knihy Augustina Sartoria. V době vzniku těchto vyobrazení již probíhala barokní přestavba konventu a kostela, která vyvrcholila v letech 1712 – 171á za uměnímilovaného opata Benedikta Littweriga (1691 – 1726). Klášterní kostel by ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Starý konvent - Křížová chodba obklopuje rajskou zahradu (se třemi náhrobky ze 14. - 16. století), z ambitu vstupujeme do staršího východního křídla s kapitulní síní, které bylo vystavěno v letech 122ř - 1250 jako jedna z prvních raně gotických staveb v českých zemích. Vzácné příklady kamenné plastiky přestavují čtenářky pult (pulpit), portál vchodu kostela z ambitu (z třetí etapy středověké stavby, po vpádu vojska krále Rudolfa I. Habsburského z r. 1278) a gotická socha Madony (kolem 1340). Jižní křídlo ambitu ovládá jídelna mnichů, zvaná refektář, do dvora vystupuje studniční stavení se studnou, na níž byla později osazena socha Panny Marie s Ježíškem, v patře bývala společná ložnice mnichů, zvaná dormitář.
 • Nový konvent - Z let 1705 - 1808, projektovaný rovněž Oktaviánem Broggiem. K němu přiléhá opatská knihovna, dále navazuje prelatura (tj. obydlí, reprezentační a hostinské pokoje opata s opatskou kaplí), její střední trakt ovládá v 1. patře slavnostní sál. Z jeho výzdoby tereziánské doby se dochovala nástropní malba s výjevem z dějin kláštera a kachlová kamna. Do zahrady je vysunuta stavba klášterního špitálu (nemocnice) s drobnou kaplí. Východní a jižní křídlo kláštera obklopuje terasovitá italská zahrada s bazénem, se dvěma pavilóny (gloriety) a s kaplí v ohradní zdi. Zbytky zahradních plastik jsou rozptýleny. Hospodářský dvůr s obytným traktem se rozkládá na okraji jižní části klášterního areálu, k nim přiléhají zříceniny pivovaru, sýpky a klášterního mlýna. Při západní vstupní bráně stojí bohatě štukovaná Broggiova kaple sv. Barbory a sv. Kateřiny. Panoráma starého Oseka doplňuje severně od kláštera farní kostel sv. Kateřiny, v jádru raně gotická stavba, přestavěná a vyzdobená barokně týmiž umělci jako klášterní kostel.
   
  Působení konventu se během osmi set let několikrát přerušilo: nejprve husitskými válkami, v letech 1945 - 1946 došlo k odsunu německých cisterciáků do opatství v Reitenhaslachu a r. 1961 do Langwadenu v Porýní. Osecký klášter pak obydleli salesiáni, jejichž řád byl spolu s ostatními zrušen roku 1950. V letech 1950 - 53 budovy sloužily jako internační středisko pro kněze, potom až roku 1990 pro řeholnice. Cisterciáci se vrátili roku 1991. Osecký opat nyní stojí v čele mariánské kongregace, která sdružuje osm klášterů, z toho čtyři v Německu, jeden v Dánsku a tři v českých zemích (Osek, Vyšší Brod, Předklášteří u Tišnova).

 
Zajímavost

Naučná stezka přírodou a dějinami Oseka - o zřízení naučné stezky se zasloužili začátekem 80. let společnou prací dobrovolní pracovníci ochrany přírody okresu Teplice a členové Horské služby z okrsku Bouřňák.
Trasa naučné stezky má okružní charakter, je dlouhá 7 km a překonává výškový rozdíl 255 metrů. Nejníže položeným místem je zastavení č. 9 u přírodní památky Vrása.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  duben, květen: denně kromě pondělí 1000 - 1600
  červen - srpen: denně kromě pondělí 1000 - 1700
  září, říjen: denně kromě pondělí 1000 - 1700

  V neděli a o každém církevním svátku se prohlídky konají od 1300 hodin.
  V době koncertů se neprovádí.
  Jindy pouze po předchozí dohodě.
   
  Vstupné

  30,- plné * 10,- snížené *** 50,- cizinci plné * 25,- cizinci snížené
   
  Prohlídkové okruhy

  Kostel, křítová chodba, kapitulní síň
  S průvodcem (Cz, De), texty (En, Fr, Rus), 45 min, nejvíce 50 návštěvníků.
   
  Doplňkové služby

  Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů
   
  Foto, kamera

  zdarma * zdarma
   
  Bez bariér

  do kostela a zčásti do křížové chodby
   
  Parkování

  100 m (zdarma) * 100 m (zdarma)
   
  Provozovatel

  Česká kongregace Nejčistějšího srdce Panny Marie - Cisterciácké opatství Osek
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Osek - náměstí (50 m)
  Stanice vlak: Osek - město (800 m)
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
   

    


  • Penzion Michaela
  Možnost parkování před objektem, sprcha na pokojích, vinárna.
   
  Telefon:417 564 500 
  Podrobnější údaje >>>

  Podrobnější
  údaje >>>
  Adresa:Thámova 4, Teplice
  Jazyky:Cz, De
  Rezervace:telefon
  Ceny:640
  Kapacita:18

   
  Vyhledat další možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   
   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015