August Sedláček

Založení Boleslavě


Boleslav, bratr svatého Václava, nazýván byl Ukrutným, poněvadž nikdy neupouštěl od své vůle a neštítil se ani ukrutenství, aby vůli svou provedl. To první poznali Pšované, jeho poddaní. Neb když se mu nelíbilo na Pšově přebývati, obeslal starší z lidu, a doved jich na pole u řeky Labe, pravil: "Jest má vůle a káži vám, tuto abyste mi založili hrad, ale ne takový, jako děláváte, s dřevěnými ploty, nýbrž vůkol a vůkol s hradbou ze samého kamene."
 
Zhrozili se toho starší a reptali hlasitě: "Naši otcové nikdy nic takového nedělali a my ani neumíme takových hradů dělati, a kdybychom i uměli, nechceme." Jen to pravili, tu kníže rozlítil se velice; dobyv meče a uchytiv toho, který stál první, za pačesy, jednou ranou mu hlavu uťal. Když to viděli ostatní, ihned padli na kolena a plačíce pravili: "Odpusť nám, pane, vše ti učiníme, cokoliv kážeš."
 
A tak Boleslav svou provedl. Za nějaký čas stál tu hrad, jemuž nebylo rovno v celých Čechách, poněvadž byl ohrazen vysokou a hrubou hradbou zděnou, jako stavěli Římané. Od zakladatele dáno mu jméno Boleslav.