Lidová pověst


ZA HUSITSKÝCH VÁLEK se dostali SIROTCI až k Brnu a začali je obléhat.Většina jich odtáhla na Portu Coeli , menší oddíly se rozložily u Králova Pole a čekaly. Jakmile se to BRNĚNŠTÍ MĚŠŤANÉ dověděli, jednoho dne je znenadání přepadli a porazili. Velitel husitů usoudil, že město mocí nedobude a že se do něho dostane jen LSTÍ. Téměř se to podařilo! Spojil se s několika přívrženci ve městě a ti mu slíbili, že otevřou Veselou a Dřevěnou bránu a město vydají. Jenže husité čekali marně. Prý to všechno překazil ŠAŠEK císaře ZIKMUND, jménem BORO. Jednou ho chytili husité v hospodě ve Václavovicích a zavřeli v Hradci Králové.Vychytralý šašek si brzy v městě získal důvěru, volně chodil po celém Hradci a poslouchal, co si lidé mezi sebou vykládají. Jednou vyslechl, že mají přijít POSLOVÉ z Brna a že mají jednat o tom, jak vydat město husitům. Tak Boro při první příležitosti z Hradce utekl a v převleku se dostal až do Brna. Přišel na radnici a ptá se: "Kde máte ty ZRÁDCE, co chtějí vydat město? Už se vrátili?" Hned v noci svolali na radnici poradu. Když byla v plném proudu, šašek Boro najednou vstal a řekl: "Když jsem byl před pár dny v Hradci, potkal jsem tam nějaké měšťany z Brna. Copak tam dělali?" Ještě tu noc zatkli šest radních, co se umluvili, že město husitům vydají. Vedl je prý nějaký pan Haas. Hned příští den je všechny bez milosti popravili. Hlavu Haase nabodli a vystavili pro výstrahu na radnici. Podle ní sochař vytesal hlavu do kamene a na věčnou památku ji ZAZDILI u zadní brány na současné ulici Mečová.