Eduard Doubek - Na Sázavě

Němý zvon promluvil


V 16. století žil na ledečském hradě bohatý a statečný šlechtic Jan Burian Ledečský z Říčan. Měl všeho hojnost a v hradním sklepení prý tři kádě plné peněz. Nebyl však lakomý, a proto byl u svých poddaných oblíben.
Když vypukla válka s Turky, musel se svou družinou do boje. Ještě před odjezdem rozhodl, že neváti-li se do tří let domů, mají být peníze uložené v kádích roztaveny a ulit z nich veliký zvon, umístěný pak ve věži ledečského kostela. Na věčnou památku dárce měl mít jméno Jan Burian.
Když se do tří let nevrátil, všichni se domnívali, že je mrtev a nezbývalo než splnit jeho přání. Když byl zvon zhotoven a vytažen ne věž ledečského kostela, všichni byli zvědaví, jaký bude mít hlas, když je tak vzácný a drahý. Čekali všichni marně. Ať se zvoník a jeho pomocníci namáhali sebevíc, zvon se ani nepohnul a nevydal hlásky.
Visel na věži němý. Zdálo se to být divné. Někteří tvrdili, že byl nějakou silou očarována že bude nejlépe ho zase sejmout dolů. Ale časem řečí ubývalo, až se na zvon docela zapomnělo.
Až jednou uprostřed léta se z kostelní věže ozvalo neznámě a slavnostní zvonění. Lidé chvátali ke kostelu a co vidí. Mohutný zvon, o jehož rozhoupání se před časem pokoušelo tolik lidí, se docela sám houpe a zvoní, jako by promlouval lidskou řečí. Všichni mu začali rozumět jak volá: "PAN JAN BURI-AN JE-DE Z VÁL-KY". Když se trochu vzpamatovali a pohlédli z věže ven, spatřili od Habrku skupinu jezdců na koních. Opravdu, vracel se Jan Burian se svou družinou z války domů. Všichni se radovali a do volání a radování se stále mísil slavností hlas zvonu. Zvoník se ho snažil zastavit a umlčet, ale marně.
Uslyšel ho i ledečský pán, který se na hradě vítal s rodinou. Usedl znovu na koně a jel ke kostelu. Vystoupil na věž, dotýkal se prsty zvonu a pravil: "Dost, dost! Děkuji Ti, Jane Buriane, že jsi mě tak uvítal."
Zvon se zastavil a umlkl. Od těch dob byl už jako jiné zvony. Již nikdy se nerozezněl sám. V místech, kde se ho pan Burian dotkl, zůstal prý otisk prstů.
Dnes už zvon na kostelní věži není. Při požáru kostela roku 1806 se roztavil a umlkl navždy.