August Sedláček

Dělení růží


V Krumlově a v Jindřichově Hradci jsou staré obrazy, na nichž se spatřuje starý pán, an dělí své syny, dávaje každému erb a jinému jiný a přece stejný, a jak synové s družstvem svým vesele se rozjíždějí ke svým sídlům. Ten starý pán nazýval se Vítek z Prčice a z daru božího vládl hojnými statky pozemskými jakožto kmet a pán zemský. Maje syny vzrostlé, ještě za živobytí svého je podělil díly otcovskými a bratrskými a každému z nich odkázal růži, svoje znamení erbovní, ale v rozličných barvách, aby se potomci jejich, ač jednoho rodu, lišili. Nejstaršímu Jindřichovi dal modrý štít a zlatou růži, druhému Vilémovi stříbrnou na červeném štítě, třetímu Smilovi modrou v zlatě, čtvrtého jménem Voka při růži červené a bílém štítě zanechav. Pátý syn Sezima sice nebyl z téhož manželství pošlý, ale že ho otec miloval a zkracovati nechtěl, dostal také růži, avšak černou.
 
Podle štítů dal synům rozličná panství: prvnímu novodomské neb hradecké, druhému landštejnské a třeboňské, třetímu strážské a bystřické, čtvrtému rožmberské a krumlovské a pátému ústecké. Tudíž paterý rod s paterými růžemi původ svůj vzal; avšak Ústečtí před několika sty lety sešli, a páni strážští, opanovavše Ústí, také Ústeckými se jmenovali.