August Sedláček

Jak vznikl erb Bítovských z Bítova


Jednou byl ve Francii král a měl krásnou dceru, která velice milovala hudbu a nejraději poslouchala, když někdo zpíval. Kraječem při dvoře královském byl tehda syn krále kyperského; jenž byl královské dceři líbezný k podívání. I učarovala mu tak skrze nějakou čarodějnici, že mladík div o rozum nepřišel. Nevěda, jak by se ke královně srdce svého přiblížil, svěřil se jednomu Moravci, který tu náhodou byl po dobrodružstvích a jehož si pro dobrotivou jeho povahu zamiloval. Moravec mladého krále těšil, aby byl dobré mysli, že se může panně projeviti a jako královský synek že ji může za manželku dostati. Mladý král byl tomu rád a dělal všechno tak, jak mu Moravec radil.
 
Tedy oba poblíže královny hráli a zpívali, a když pak panna své zalíbení najevo dávala, osmělil se i mladý král, že na ni promlouval. A když bylo tak se stalo, Moravec pokládal službu svoji za skončenu, a proto osedlal koně a odejel. Když se s mladým králem loučil, prosil ho tento, aby si vzal na štít svůj na památku srdce s dvojnásobným plamenem z něho vycházejícím, a dal mu prsten, na němž totéž znamení bylo vyryto.