Původně tvrz, později renesanční stavba rozšířená barokně kolem r. 1700, kdy byl se zámkem spojen kostel. Na zámku se nacházejí plastiky M. B. Brauna, ve velkém sále nástropní malby V. V. Reinera. Roku 1835 se zde sešli rakouský císař, ruský car a pruský král. Z expozice např.: muzeum G. Casanovy, biliárový pokoj, Valdštejnská rodová galerie, Pavilon s Reinerovou freskou, aj. Giacomo Casanova prožil na zámku jako valdštejnský knihovník posledních 13. let svého života, napsal zde své paměti a i zemřel. Také zde pobýval Fridrich Schiller a Ludwig van Beethoven.