První písemná zmínka o hradě je z roku 1235. Nejvýznamnější doba hradu pak začíná v 15. století příchodem rodu Lvů z Rožmitála. V této době dosahuje rod svého vrcholu. Sestra blatenského Lva z Rožmitála Johanka, se provdala za Jiřího z Poděbrad a stala se českou královkou. Lev vynikl v diplomatických službách, když vedl velmi úspěšně poselstvo českého krále po západní Evropě. Nyní může návštěvník spatřit např. soukromou sbírku z Etiopie, rodinnou galerii, pracovnu J. R. Purkyně, empírový pokoj, lovecký salon, stálou výstavu obrazů současných malířů ve Starém paláci, Zelenou světnici s nástěnnými malbami z roku 1480 v obranné věži, aj. Na zámku žil J. R. Purkyně, v zámeckém parku je možno vidět stádo daňků skvrnitých.