Největší hradní zřícenina v Česku. Patří mezi objekty s bohatou architektonickou minulostí, neboť prodělal řadu přestaveb a rozšiřování. Nejstarší částí hradu je mohutná hranolová věž s úzkým parkánem a zevním ohrazením. Hradby patří na svoji dobu k nejvyspělejším obranným systémům ve střední Evropě. V roce 1420 byl hrad dobyt Janem Žižkou a v roce 1421, při dalším obléhání, zde husitský hejtman přišel při o své druhé oko. V hradním sále je umístěna expozice středověkých kachlů a kamen, v dalších prostorách archeologické nálezy z období pozdní gotiky.