Původně zeměpanský hrad na vysoké skále nad Dyjí, připomínaný v roce 1100, za třicetileté války byl marně obléhán Švédy. Gotický hrad z 13. století s částečně zachovaným opevněním. Po požáru v roce 1665 přestavěn na barokní zámek, upravený klasicistně a novogoticky. Z expozice např.: bohatě zařízené interiéry dokumentující kulturu šlechtického bydlení konce 18. a celého 19. století., sál předků, aj. Zajímavostí jsou četné ukázky kameniny z místní manufaktury.