Barokní zámek z 2. poloviny 18. století, jeden z nejvýznamnějších projevů francouzsky orientované tvorby architekta F. A. Grimma. Trojkřídlá dvoupatrová budova s pravoúhlým čestným dvorem je postavena na místě bývalého cisterciáckého kláštera a renesančního zámku Smilheimu. K zámecké budově přiléhá anglický a francouzský park se sochařskou výzdobou Ondřeje Schweigla, autora výzdoby interiérů zámecké kaple. Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru, s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů. součástí interiérů je také rozsáhlá obrazová sbírka se vzácným souborem děl nizozemského malířství.