Hrad byl založen na konci 14. století Čeňkem z Vartenberka na dvou čedičových 80 metrů vysokých vyvřelinách, které jsou světovou raritou. Jedna z věží se nazývá Panna a druhá Baba. Do propojených tří pásů hradeb byly vestavěny dva paláce. Hrad byl dobyt vojensky pouze jednou v roce 1438 loupeživými rytíři. V roce 1469 jej vyhladověla po roce obléhání vojska Jiříka z Poděbrad. Česká kronika dokládá nalezení pokladu na opuštěném hradě mnichy z Kartouz, který zde měl ukrýt třetí majitel hradu Ota z Bergova. Ten v roce 1415 vyloupil Opatovický klášter. V závěru třicetileté války se hrad naposled stal dějištěm bojů mezi císařskými a švédskými vojsky, kdy také potřetí vyhořel.