Původně tvrz, přestavěná v r. 1480 na hrad, jehož součástí bylo i velmi kvalitní opevnění. Dalšími majiteli byli Černíni z Chudenic, kteří jej drželi až do roku 1918, a poté i v letech 1930 - 1945. Z expozice např.: Červená bašta, Vstupní síň Severního paláce s podobiznou stavitele hradu Půty Švihovského, Fraucimor, kaple se vzácným nástěnným renesančním obrazem, Taneční sál, Hodovní síň, Zbrojnice, sklepy pod Severním palácem, aj.