Hrad Lipnice je jedním z nejmohutnějších českých hradů. Byl vystavěn na počátku 14. století Raimundem z Lichtemburka nedaleko Německého (dnes Havlíčkova) Brodu. Ve 14. století pak hrad patřil Janu Lucemburskému, Jindřichovi z Lipé, Karlovi IV., aj. Roku 1417 byli v hradní kapli vysvěceni za Čeňka z Vartenberka první husitští kněží. Po třicetileté válce hrad chátral a jeho význam upadal. Z expozice např.: Velká věž s hradní zbrojnicí, archeologická expozice s proslulou sbírkou gotických kamnových kachlů z 15. a 16. století., vyhlídková terasa, hradní kaple a sklepení s velkolepou starou klenutou hodovní síní, vězením, mučírnou, lednicí a hlubokou ve skále vylámanou studnou.