Kaple se poprvé připomíná roku 1470. V té době se snad již připravoval příchod řádu do Kadaně. Františkáni byli ke kapli uvedeni kolem roku 1474, kdy si zřejmě také vybudovali provizorní konventní budovu. Pravděpodobně se tehdy počalo i se stavbou nového trojlodního kostela, dokončeného a vysvěceného na podzim 1480. Ve sklepích kláštera je otevřeno městské muzeum se stálou expozicí mineralogických zajímavostí a nerostných surovin na kadaňsku. Návštěvník se může seznámit s těžbou surovin (křemene, jaspisů, ametystů, seladonitu – tzv. „kadaňské hlinky“, sklářských surovin, hlíny…) a jejich využívání od pravěku až po současnost, aj.