Původně gotická vodní tvrz, přestavěná renesančně, upravená barokně a pseodogoticky s přilehlými hospodářskými budovami a zámeckým parkem se sochami a vzácnými dřevinami. Z expozice např.: Cesta pravěkem k českému státu doplněná interaktivní hrou na archeology Hledání minulosti, Zdenka Braunerová doma i v cizině přibližující osobnost malířky, grafičky a organizátorky uměleckého a kulturního života, která velkou část svého života žila a tvořila v Roztokách, aj.