Pozdně renesanční budova v areálu jezuitské koleje se seminářem sv. Františka Xaverského založeného v roce 1590 Jiřím Popelem z Lobkowic. Budovy byly několikrát upraveny a od roku 1773 do roku 1945 sloužili k vojenským účelům. Stálá expozice Šalom - kapitoly z historie Židů v severozápadních Čechách a Cechy a jak to bylo dál.