Jedna z romantických staveb lednicko-valtického areálu, která sloužila jako lovecký hrádek, kde začínaly a končily panské hony a kde býval vyhlašován král lovu. Janův hrad byl projektován a vystavěn v letech 1801-07 architektem J. Hardtmuthem tak, aby napodoboval středověkou hradní zříceninu. Jeho půdorys tvoří čtyři nárožní věžovité útvary, které vymezují čtvercový dvůr. V sále průčelího traktu a v jednotlivých věžích je instalována expozice fauny lužního lesa a loveckých trofejí.