Původní hrad Vítkovců byl postaven v 1. polovině 13. století na ochranu brodu, kterým vedla cesta do Lince. Po vymření pánů z Krumlova roku 1302 zdědili panství Rožmberkové. Rod Rožmberků zde sídlil až do roku 1602. S jejich jménem je spojena doba největšího rozkvětu hradu i města. Za Petra I. byl vybudován tzv. Horní hrad, spojený s Dolním hradem mostem, ústícím do schodišťové věže zvané Máselnice. K Dolnímu hradu bylo připojeno velké opevněné předhradí s hospodářskými budovami, přístupné z podhradí Latránu Červenou branou. Za Oldřicha z Rožmberka pokračoval vývoj krumlovského hradu výstavbou trojkřídlého paláce, navazujícího na starší Petrovo stavení…