Raně barokní zámek postavený na místě staršího renesančního zámku. Nástropní malby jsou dílem italského malíře Marguettiho. Zámek nebyl od té doby významněji stavebně upravován. Umělecky cenná Sala terrena. Místo je rodištěm významného přírodovědce Jana Evangelisty Purkyně, kterému je věnována samostatná expozice - součást prohlídkového okruhu. Klasická interiérová instalace, představující průřez jednotlivými historickými slohy od pozdní renesance a vrcholného baroka až po styly 19. století.