K založení královského hradu Zvíkov došlo pravděpodobně na sklonku vlády Přemysla Otakara I. Nejstarší částí hradu je mohutná hranolová věž zvaná Hlízová nebo Markomanka. Na počátku třicetileté války v roce 1622 byl hrad obléhán a poté vyrabován. Začal chátrat a v prvé polovině 19. století už z něho byla zřícenina. Majitelé hradu, kterými byli od roku 1719 Schwarzenberkové, provedli nejnutnější opravy, další práce pokračovali do konce 19. století. Tak získal objekt svou dnešní podobu. Z expozice např.: Královský palác, jehož součástí je Hlízová věž, prohlídka sklepení, hradní kaple vyzdobená renesančními nástěnnými malbami, galerie, aj.