Raně barokní dvoukřídlý zámek v centru obce, jenž byla ve 14. a 15. století sídlem zvíkovských manů. Za Dejmů ze Stříteže zde byl postaven zámek, který od roku 1688 náležel premonstrátům. Za komunismu patřil objekt JZD, nyní je ve špatném stavu. V roce 1850 se zde jako syn zámeckého správce narodil Ladislav Stroupežnický, který do vsi zasadil děj hry Naši furianti a v dalších děl.