Muzeum je umístěno v historických budovách z 15. až 18. století ve středu města. Historická expozice s názvem Z dějin severozápadních Čech 14. a 15. století, která je věnována historii husitství v severních Čechách, přírodovědná expozice Krajina v srdci Evropy, dokumentující vývoj přírody v severočeském regionu, v dalších prostorách muzea jsou k dispozici krátkodobé výstavy.