Původně raně gotický královský hrad z doby po roce 1250. V roce 1532 byl zničen požárem a již neopraven. Bylo zachováno pouze západní křídlo s malbami z roku 1479. Postupně přestavěn na radnici a pivovar. V 18. století byla postavena radnice barokní a kasárna. ostatní části, až na dochované západní křídlo byly zbořeny. Z expozice např.: Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství, Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku, Dějiny regionu od 15. do 19. století, Chráněná území Písecka, Nerostné bohatství Písecka, Kulturní tradice Písecka, školství, hudba na Písecku, aj. Mezi prvním a druhým patrem je nainstalovaný stroj (funkční) věžních hodin.