Klášter byl založen v roce 1263 Přemyslem Otakarem II, který sem v tento rok povolal cisterciáky z rakouského kláštera Heiligenkreuz. Klášter byl již v roce 1276 přepaden Vítkovci a v roce 1420 husity. V 2. pol. 18. století, za posledního opata Bohumíra Bylanského zde byla založena škola, zahrada, malá hvězdárna, aj. V roce 1785 byl klášter zrušen dekretem císaře Josefa II. Poté byl využíván pro nejvhodné průmyslové provozy. Z expozice např.: Malý konvent, kaple Andělů strážných, velký konvent s křížovou chodbou, refektář, kapitulní síň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, bývalá kuchyně, s obrazy, které sloužily jako vyučovací pomůcky v klášterní škole.