Původně knížecí hrad, zmiňovaný již v 9 století. Od roku 1268 patřil Přemyslu Otakaru II., který zde vybudoval gotický kamenný hrad. Za krále Jana Lucemburského bylo v předhradí založeno město, roku 1323 obehnané hradbami. Během husitských válek bylo město i zámek vypáleno. Zámek byl výrazně přestavován ve třech slohových obdobích: pozdní gotika z dob Šternberků, renesance za panování Petra Voka z Rožmberka, klasicismus a empir za působení Paarů. Pozoruhodná je především výzdobou interiérů, dávající představu sídla, spjatého s mimořádnou osobností uměnímilovného Petra Voka, jenž zde měl svatbu s Kateřinou z Ludanic. Celkové vzezření zámku je zhruba takové, jako před více než čtyřmi sty lety, kdy tu žil Petr Vok. Z expozice např.: ložnice Petra Voka se štukovými výjevy na stropě, pracovna Petra Voka, tzv. zbrojnice, reprezentační, tzv. Vokův sál, muzeum Vladimíra Preclíka, expozice Středověká kachlová kamna, Myslivost a hospodářství v období renesance na bechyňském panství, aj.