Nejrozsáhlejší hradní komplex v Nízkém Jeseníku. Hrad založen těsně před rokem 1333, v 16. století renesanční úpravy. Z této doby pocházejí i některé fortifikační prvky hradu - polygonální bašta, opevnění zvané Kočičí hlava, barbakán s dnešní první branou. V letech 1627 - 1643 hrad mohutně opevněn - tyto fortifikace jsou nejrozsáhlejším zachovaným opevněním z období třicetileté války v našich zemích. V 19. Století byl hrad vězením a základnou jednotky SS, v roce 1945 vyhořel. V současnosti je hrad postupně rekonstruován.