Muzeum lidových staveb v Kouřimi je muzeem v přírodě (skanzen), shromažďujícím základní regionální typy lidové architektury z oblasti Čech a prezentující sociální i výtvarnou mnohotvarost a bohatost venkovského stavitelství.