Historie zámku Lešná začíná tam, kde končí historie dříve slavného valašského hradu Lukova. Hrad získali v roce 1724 hrabata z rodu Seilern-Aspangů. Koncem 18. století hrad opustili a nechali si na místě zvaném Lešná postavit jako pohodlnější šlechtické sídlo původní zámek, který by přestavěn na sklonku 19. století. Dnešní zámek je vystavěn ve smíšeném historizujícím slohu - novogotiky, novorenesance a novobaroka. Nový zámek byl velmi komfortně vybaven. Byla zde zavedena elektřina, vodovody se studenou i teplou vodou, pěkné koupelny, domácí telefon a celý zámek byl vytápěn ústředním topením. Zámek se stal díky pohodlí, které poskytoval, a díky malebnému okolnímu kraji předním sídlem hrabat Seilernů a byl obýván do dubna roku 1945. Nyní se zámku nachází klasická zámecká instalace. Veřejnosti jsou přístupné bývalé reprezentační sály; velmi cenná je řezbářská výzdoba, obložení stěn a stropů; pokoje jsou zařízeny původním mobiliářem vysoké umělecké hodnoty. Zámek se nachází v areálu zoologické zahrady, kterou založili již původní majitelé zámku.