Monumentální pískovcový skalní suk, v průběhu historie vícekrát stavebně upravován, nejvíce v baroku. Z té doby je skalní kostel s ambitem, terasové zahrady v jižní stěně a další.