Stavba byla zahájena po založení města a dokončena v roce 1270. Raně gotické jádro bylo později přestavěno pozdně goticky mistrem Mikulášem, po požáru v roce 1555 renesančně a v roce 1886 bylo regotizováno J. Mockerem. V roce 1479 byla ke kostelu postavena 74 metrů vysoká věž.