Objekt byl součástí jezuitské koleje založené roku 1591. Do výstavby kostela sv. Ignáce zde byl umístěn první kolejní kostel. Poté budova sloužila jako velká jídelna a divadelní sál. Po zrušení jezuitského řádu byla stavba užívána jako skladiště.