Budova muzea byla postavena v novorenesančním stylu pro účely západočeského uměleckoprůmyslového muzea v letech 1893-1902.