Město bylo založeno na soutoku řek Vltavy a Malše králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265. Historické centrum města, ve kterém se nachází většina památek, bylo vyhlášeno Městskou památkovou rezervací.