Vznik a výstavba města, životní styl podnikatelské šlechty, technologie dolování, mincovnictví, těžní stroj, středověký důl
Prohlídku je nutné objednávat!!!