Původně raně gotický hrad kastelového typu, přestavěný Lobkoviczi roku 1550 na renesanční zámek. Od roku 1623 až do roku 1945 ve vlastnictví roku Trauttmansdorffů. Z expozice např.: prohlídka obnoveného biskupského paláce, raně gotické biskupské kaple, ukázka bydlení šlechty , významná portrétní galerie českých panovníků, zámecká kuchyně, budova purkrabského paláce. Po renesanční přestavbě v 16. století nebyl již později přestavován.