Původně raně gotický hrad, vybudovaný počátkem 14. století. V průběhu 16. století byl hrad přebudován na renesanční zámek. K nejvýznamnějším majitelům patřili Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a Albrecht z Valdštejna. V roce 1830 zámek vyhořel a postupem času se změnil ve zříceninu. Ve 20. století byl zastřešen a obnoven jediný, západní palác. Z expozice např.: Pracovna Kryštova Haranta, obrazárna s portréty renesančních šlechticů, národopisná část s výstavou lidových skříní, truhel, aj., Rytířský sál s výstavou sakrálního umění z kostelů z Pecky a z Vidonic, zámecká kuchyně, mučírna a výstavy Život v Pecce v 19. století, Historie objektu a městečka Pecky a Sochařské dílo Vojmíra Vokolka.