Poslední dovhovaná městská brána a věž Kotnov - pozůstatek gotického hradu založeného Přemyslem Otakarem II. Za husitů propojen s městem společným opevněním. Hrad po mnoha úpravách úplně zanikl v 60. letech 19. století přestavbou na pivovar.