Zámek Jánský Vrch
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkce Diskuze \"" English version

Zámek Jánský Vrch
Adresa:  Státní zámek Jánský Vrch
79070  Javorník
Telefon:  584 440 286
Email:  janskyvrch@email.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  2.9.2006
Poloha tohoto objektu
 

Olomoucký kraj, vzdušnou čarou 20 km severovýchodně od města Jeseník.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...
Popis

Zámek Jánský Vrch, jediný zpřístupněný památkový objekt jesenického okresu, tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem Javorníkem, které najdete v nejsevernějším cípu severomoravského kraje, na bývalém území Slezska. Jeho historie započala snad již v 2. polovině 13. století, kdy byl postaven na strategicky výhodném místě nad javornickým sídlištěm hrad. První písemná zmínka o hradu Javorník pochází z roku 1307 a objekt je v té době majetkem svidnických knížat. Svidničtí hrad odstoupili roku 1348 vratislavskému biskupovi Přeclavovi z Pogarel. Od těch dob byl hrad i okolí, až na několik menších přestávek, součástí rozsáhlého území, které náleželo biskupství ve Vratislavi (Wroclaw, Breslau).
V průběhu 15 století byl hrad značně poškozen. A to nejen husitskými válkami, ale především nešťastným zásahem samotného biskupství, které nechalo pobořit jeho obranný systém, aby se hrad nemohl stát oporou případného nepřítele. Velká obnova a přestavba hradu, která započala za biskupa Jana Rotha až na konci 15. století. Pozdně gotická etapa výstavby byla ukončena roku 1509 Rothovým následovníkem - biskupem Janem Thurzou. V průběhu těchto úprav byl také změněn název objektu na počest patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele na Jánský Vrch. Kamenné reliéfní desky, dokládající tuto etapu stavebního vývoje a jeho přejmenování, se dodnes nacházejí na zámeckých zdech.
K definitivní přestavbě původního hradu na barokní zámek, došlo za episkopátu biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche (1716-1795). Na svém sídle se biskup obklopil mnohými významnými osobnostmi, především z oblasti hudby. V roce 1769 povolal na svůj zámek hudebního skladatele, výborného houslistu a dirigenta Karla Ditterse z Dittersdorfu a Jánský Vrch se stal záhy střediskem hudebního života pro celé Slezsko. Ditters za téměř třicet let pobytu na Javorníku složil na čtyřicet komických oper, čímž se stal jedním ze zakladatelů německé. komické opery. Hudební tradice zámku i města spojená s touto osobností je dodnes oživována každoročně probíhajícím festivalem Karla Ditterse z Dittersdorfu nebo drobnými koncerty v rámci Zámeckého kulturního léta, které probíhají v koncertním sále během prohlídek zámku.
Po smrti biskupa Schaffgotsche se ujal úřadu biskup Josef Krystian Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein, kterého je potřeba zmínit především kvůli stavebním úpravám probíhajícím již zcela v duchu nového poslání zámku - na počátku 19.století bylo dokončeno letní sídlo. Pozitivní role objektu jako centra vzdělanosti a kultury Jesenicku byla rozvíjena i v dalších létech. V létech 1856 a 1857 se stal zámek svědkem dvou návštěv básníka Josefa von Eichendorffa, představitele německého romantismu. Na jeho počest je pojmenována kamenná vyhlídka před zámkem.
V roce 1959 byl zámek Jánský Vrch zapůjčen státu. K jeho plnému zestátnění mohlo dojít až po vzájemném majetkovém vyrovnání polské a české katolické církve, tedy v zá ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

  • Expozice pvního okruhu - Vyniká zachovaným původním vybavením převážně z 19.století, které bylo nově doplněno pouze některými předměty užitého umění a obrazy. K nejcennějším uměleckým památkám zámku patří plastiky a obrazy ve vybavení horní zámecké kaple. Je to především raně barokní oltář s deskovými renesančními obrazy světců z poloviny 16.století., dvě pozdně gotické sochy sv. Heleny a sv.Barbory a konečně pozdně gotická dřevěná soška světice z 1.čtvrtiny 16.století. Zajímavým obohacením prohlídky je také největší vystavená sbírka dýmek a kuřáckých potřeb v České republice, umístěná v posledních místnostech základního okruhu. Sbírka dýmek začala vznikat od konce 60.let a během dvaceti let se rozrostla na cca 1200 exponátů. K prohlédnutí jsou zde dýmky převážně z 18., 19. a 20. století, evropské výroby, ale i četné kusy dovezené z Ameriky, Afriky a Orientu.
  • Spodní prohlídkový okruh - Představí zájemcům hospodářské zázemí zámku, které je většinou na památkových objektech skryto. Patří sem především zámecká kuchyně s přípravnou jídla, byt správce a pokoj kuchařky, jídelna pro sloužící, koupelna aj. Na vnitřních nádvořích zámku, kterými se prochází, jsou nejlépe patrné stavební proměny objektu.

 
Zajímavost

Zámecký mobiliář, historie i skladba jednotlivých místností objektu jsou výjimečné tím, že reprezentují životní styl a záliby nikoliv světské šlechty či panovnických rodů, ale šlechty církevní - vratislavských biskupů a arcibiskupů. Vzhledem k jejich staletému spojení s tímto objektem nedošlo k narušení původního nábytkového fondu zastupujícího různé styly 19.století.
Technicko uměleckou raritou, ve střední Evropě zcela výjimečnou, je dochované plynové osvětlení interiérů zámku, které chceme ve spolupráci se Severomoravskou plynárenskou a.s. uvést do původního stavu. Plyn byl na zámek zaveden v r.1907, elektřina až v 30.letech, alespoň částečný návrat k plynovému osvětlení je tedy nejvýš logický. V roce 2001 bude uvedeno do provozu plynové osvětlení nádvoří, v následujících letech expozice historických plynových spotřebičů v zahradním altánu, kavárna s plynovým osvětlením na nádvoří zámku a plynové osvětlení několika místnosti v reprezentačních prostorách zámku.
 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

  • 04.10.2003  Noční prohlídka   - zájemci o prohlídku se mohou nechat přivést do Javorníku historickým vlakem, vypraveným z několika míst ČR (poslední dopravní úsek je Jeseník - Javorník), prohlídka v zámku se nese v duchu Starých pověstí českých, divadelní jednoaktovky předvedou žáci a učitelé ZŠ v Javorníku (prohlídka je pořádaná ve spolupráci Obecně prospěšná společnost Jánský vrch + Společnost přátel zámku + České dráhy a. s. + NPÚ - Státní zámek Jánský vrch).
 
Otevírací doba

duben: sobota, neděle, svátky 900 - 1500
květen - srpen: denně kromě pondělí 800 - 1600
září: denně kromě pondělí 900 - 1500
říjen: sobota, neděle, svátky 900 - 1500
Jindy pouze po předchozí dohodě.
 
Vstupné

Základní okruh: 35,- plné * 20,- snížené
Hospodářský okruh: 15,- plné * 5,- snížené
slevy: držitelé průkazu AMG - vstup zdarma, držitelé průkazů ISIC, ITIC, IYTC - poloviční vstupné, doprovod invalidního důchodce (průkaz ZTP-P) - poloviční vstupné, držitelé průkazu Čtyřlístek (Poštovní spořitelna) - II.okruh zdarma.
 
Prohlídkové okruhy

S průvodcem, nejvíce 45 návštěvníků, 1 okruh: 50 min., 2. okruh: 30 min.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, svatby, speciální prohlídkové programy pro I. a II. stupeň ZŠ na objednávku.
 
Foto, kamera

30,- * 60,-
 
Bez bariér


 
Parkování

100 m (zdarma) * 100 m (zdarma)
 
Provozovatel

Státní památkový ústav v Olomouci
 
Vlakbus

Stanice bus: Javorník (100 m)
Stanice vlak: Javorník (150 m)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015