Muzeum řemesel, Nový Dvůr Letohrad
Vítáme Vás HistorieExpozicePohlednice Diskuze \"" English version

Muzeum řemesel, Nový Dvůr Letohrad
Adresa:  Nový Dvůr 143
56151  Letohrad
Telefon:  465 622 160
Email:  letohrad@muzeumremesel.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  21.5.2006
Poloha tohoto objektu
 

Pardubický kraj, vzdušnou čarou 10 km severovýchodně od města Ústí nad Orlicí.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Z historie Nového Dvora
 
Nový Dvůr byl v dřevěné podobě vystavěn ještě před rokem 1554 jako náhrada za starý dvůr, který stál v Kyšperku (dnes Letohrad), na místě dnešního zámku, kde v roce 1554 držitelé žampašského panství Žampachové z Potštejna vystavěli tvrz, do které přesídlili z hradu Žampachu.
 
Náhradní dvůr byl vystavěn na vyvýšenině za bažinami východním směrem od tvrze. Byl nazván Novým Dvorem, jelikož nahrazoval ten starý na náměstí. Tehdy byl s největší pravděpodobností dřevěný s pevnými kamennými sklepy na kterých stál. Podoba ani původní rozsah není znám.
 
Asi v roce 1740 začal majitel, tehdy již samostatného panství Kyšperk Jan Vincenc hrabě Breda ze Špandavy, dvůr přestavovat a zřejmě i rozšiřovat. Dřevěné části byly úplně zbořeny a ve slohu baroka postaveny nové z kamene a pískovce. Umístění dnešních kamenných sklepů v budově sýpky naznačuje, že zůstaly původní z let 1550, pouze byly přezděny zřejmě propadlé klenby cihlami. Rovněž studna, která svým obvodem zasahuje do obvodové zdi sýpky, je také s největší pravděpodobností původní. Její celková hloubka pod terén je nyní 9,2 m a výška vodního sloupce 6 metrů.
 
Přestavba celého areálu dvora byla dokončena roku 1750 vztyčením vstupního portálu hlavní dvorní brány, na které je uveden letopočet a umístěn erb rodu Bredů.
 
V celém Novém Dvoře dominuje velká barokní sýpka a naproti ní barokní dům se slohovým průčelím. V tomto domě žil Josef Štolovský, justiciár a později vrchní na panství Kyšperk – zeť Františka Vladislava Heka, který v roce 1847 v novém dvoře zemřel. Po barokní přestavbě byl do administrativní části dvora přesunut celý vrchnostenský úřad panství, který sídlil do té doby na zámku. Další část dvora tvořily stodoly, maštale, kočárovna a fronta domů za barokním štítem, kde bydleli vrchnostenští úředníci. Po zrušení panské správy na panstvích a utvoření správ velkostatků v roce 1849 došlo v Novém Dvoře k mírnému poklesu stavu zvířectva a následnému zrušení vrchnostenského úřadu. Parcelace dvora byla provedena součastně se dvory na Orlici a ve Verměřovicích v roce 1922. V roce 1946 byl celý velkostatek konfiskován podle dekretu presidenta ČSR dr. Beneše.
 
Sýpka pak byla využívána jako sklad obilí a v roce 1965 velmi poškozena vestavěním osmi obilných sil.
 
Součastní majitelé (Pavel a Drahomíra Taclovi) zde provádějí od podzimu roku 1996 rekonstrukci a přestavbu na Společenské centrum (sklepní vinárna, restaurace na terase, restaurace se společenským sálem, výstavní síň, muzeum řemesel).
 
Po dokončení oprav zdiva a střechy, podzemních a přízemních prostor byla v nové vinárně uskutečněna po 250 letech první společenská akce - zlatá svatba rodičů majitele. Rok 1999 tak zahájil ve staleté historii této mohutné sýpky novou epochu využívání starobylé budovy způsobem, o jakém se hraběti Bredovi ani nesnilo.
&nbs ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Expozice řemesel - Muzeum řemesel bylo otevřeno v květnu roku 2000 a zaujímá vrchní tři patra v památkovém objektu bývalé sýpky. Muzeum založil a provozuje místní podnikatel Pavel Tacl. Muzeum řemesel je plochou 720 m2 největší svého druhu v České republice a jeho význam dosahuje evropského formátu. Expozice podává ucelený obraz o řemeslech nejčastěji z počátku 20. století v typicky vybavených dílnách.
   
  První patro přiblíží například unikátní kompletně vybavenou paramentářskou dílnu. Podle dostupných informací je podobná expozice paramentáře v republice ojedinělá. Mezi dřevozpracujícími řemesly se nachází kolář, bednář, šindelář, truhlář či umělecký řezbář. Kovodělná řemesla jsou v zastoupení kovář, zámečník, klempíř i hodinář. Výrobu oděvů a obuvi u nás představí řemesla krejčího, kožešníka a ševce. Dále zde najdeme kloboučníka, fotografa, cihláře, kamnáře, kameníka nebo kupce. Zajímavá je i expozice dokládající vývoj praní prádla.
   
  Druhé patro muzea začíná prohlídkou světnice představující život na tehdejší vesnici. Práci sedláka dokumentuje soubor nářadí, strojů a pomůcek v další expozici. Mlynářství je zde zastoupeno v rozsáhlejší podobě. Expozice je sestavena z několika zrušených mlýnů a nachází se zde vše co k mlýnu patřilo - od vodního kola o průměru 6 m až po celou mlecí technologii s instalovanými mlýnskými stroji. Pro přehlednost a názornost poslouží i unikátní model mlýna z roku 1905. Dále se podíváme do pekárny s roštovou pecí s dolním topením. Další expozice přibližují cukráře, zpracování masa, mléka či medu. Mezi vystavené exponáty patří například řeznické stroje, špalek se zaťatou sekerou, různé druhy máselnic, lisy na tvaroh, perníkářské formy, medomety apod. Zajímavá je také živnost pohřebnictví nebo-li funebráctví.
   
  Ve třetím patře si můžete prohlédnout hasičský vůz z roku 1902 a další unikátní předměty související s expozicí hasičství, zajímavé vybavení staré školní třídy, staročeské hospody a železniční stanice. Váš pohled jistě upoutá 3 metrové kolo od lisu na lněný olej. Dalšími vystavovanými řemesly jsou tkadlec, provazník, kartáčník, sedlář. V našem muzeu uvidíte více než 40 expozic.

 
Zajímavost

V prostorách Společenského centra je možné pořádat: rodinné, firemní oslavy a akce, svatby, semináře, školení, plesy, přednášky, degustace vín, módní přehlídky, příležitostné tématické výstavy,
 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

duben - říjen: denně 900 - 1700
listopad - březen: pondělí - pátek 900 - 1700
 
Vstupné

50,- plné * 30,- snížené * 120,- rodinné * 40,- skupinové (min. 15 návštěvníků) * zdarma děti do 6-ti let v doprovodu rodičů
cizojazyčný psaný překlad: 70,- za jeden překlad
 
Prohlídkové okruhy

S průvodcem (Cz) nebo psaný překlad (En, De, Pol, Hol), max. 90 min; bez průvodce
Skupiny nad 15 návštěvníků je lépe objednat předem na tel. 465 622 160.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Společenské centrum pořádá příležitostné tématické výstavy v galerii NA SÝPCE, např. vánoční, keramiky a suchých vazeb, fotografií, obrazů apod.
 
Foto, kamera

ne * ne
 
Bez bariér

ne
 
Parkování

zdarma * zdarma
V areálu Nového Dvora
 
Provozovatel

Pavel Tacl
 
Vlakbus

Stanice bus: Letohrad, náměstí (300 m)
Stanice vlak: Letohrad, ČD (500 m)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 

 
Vyhledat možnosti stravování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015