Hrad Orlík nad Humpolcem
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohlednice Diskuze \"" English version

Hrad Orlík nad Humpolcem
Adresa:  Castrum o.p.s., Hradská 818
39601  Humpolec
Telefon:  565 534 648
Email:  orlikhumpolec@seznam.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  27.6.2006
Poloha tohoto objektu
 

Kraj Vysočina, vzdušnou čarou 15 km severovýchodně od města Pelhřimov.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Počátky hradu spadají do poslední třetiny 14.století. První písemná zpráva, která by se mohla vztahovat k hradu Humpolci, pochází z roku 1399 a Jindřich z Dubé se zde poprvé píše sezením na Humpolci. Přímo se o hradě hovoří ve zprávách z roku 1404 v souvislosti s jeho obležením a dobytím Jindřichem z Rožmberka.
 
Vlastní hrad pánů z Dubé byl situován v jižní části dnešního hradního komplexu. Byla to nevelká stavba obdélníkového půdorysu, chráněná na jižní a západní straně strmými svahy hradního návrší. Na severní, nejsnáze přístupné, straně byl příkop přes nějž vedl most k vlastní bráně. Tato strana hradu i vstupní brána byly chráněny mohutnou hranolovou věží, do které se chodilo po můstku z protilehlého paláce. palác tvořil jižní a západní stranu hradu a přiléhal k hradbám. Mezi bránu a palác byla přistavěna později malá kaple.
 
Hospodářské předhradí bylo opevněno zřejmě z největší části jen dřevěným plotem, příkopem a valem. Po roce 1404 zřejmě ještě Jindřich z Dubé však nechává areál obehnat kamennou hradbou. Počátkem roku 1416 Jindřich z Dubé umírá. Roku 1420 odkupuje humpolecké zboží s hradem Jan Leskovec z Leskovce. Panství v majetku rodu zůstává až do roku 1496. Hrad je radikálně přestavován. Tyto aktivity lze spojovat s Arnoštem z Leskovce. Stará ohradní zeď je z větší části stržena a nahrazena novou, zvláště při vstupu do areálu. Pozůstatky opevnění starého jsou doplněny o nové čtvercové bašty. V severovýchodní části původního předhradí je zbudována nová obytná budova. Výrazně se mění též přístup do horního hradu a celková dispozice. Starší vstup do jádra je zazděn a nový veden přes věžovou bránu, vklíněnou mezi věž a prostřední baštu. Bašta poblíž první brány je v přízemí upravena na hradní kuchyni. Paláce horního hradu jsou přestavěny a sklepení nově zaklenuta valenou klenbou. Vlastní hospodářský život se již v této době odehrává v podhradí u hlavní přístupové cesty.
 
2. září 1496 bylo panství prodáno Janu Trčkovi z Lípy. Za Trčků z Lípy probíhaly nové změny interiérů i exteriérů. Dále je budován renesanční reprezentační palác v severní části areálu. Velká pozornost je však kladena i na zvýšení obranyschopnosti hradu, kde při první hradní bráně na severovýchodě je budováno nové dělostřelecké opevnění - tzv. „bastión“. V polovině 16. stol. se však majitelé dostávají do finančních problémů a tak je opevnění dále řešeno pouze lacinými úpravami stávajících objektů. Hradní stavba je nově přejmenována na Orlík. Roku 1559 se Zdeněk Trčka z Lípy poprvé píše sezením na Orlíku nad Humpolcem. O rok později již však majetek prodává Janu Říčanovi z Říčan a na Kosové Hoře. Při prodeji je však hrad a dvůr poplužní pod hradem uváděn jako pustý. Zřejmě v té době podlehl nenadálé pohromě.
 
Noví majitelé tak své stavební aktivity směřují na obnovu sídla, po vnitřním obvodu západní části areálu dále přizdívají další přízemní objekty. Johanka, ovdovělá choť po Janu Jiřím z Říčan, roku 1 ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Hlavní věž - Severní, nejsnáze napadnutelnou stranu i starou vstupní bránu chránila nakoso postavená čtverhranná věž o základně 5,5 metru. Byla dutá a vysoká asi 25 metrů. Chodilo se do ní po dřevěném můstku z protilehlého starého paláce. Můstek mohli obránci v době nebezpečí odstranit a tím se věž stala nepřístupnou.
 • Starý palác - Starý hradní palác tvořil jižní a západní část jádra. Zřejmě se skládal ze třech prostor určených k obývání a z podkroví. Podle nálezů byly interiéry vybaveny několika kachlovými kamny, které prostory vyhřívaly. Součástí paláce se stala později i malá kaple.
 • Brána a bašta - Druhá brána a bašta jsou součástí opevnění, které vzniklo někdy v první polovině 15. století za pánů z Leskovce. Dnes jsou tyto dvě stavby jedny z nejzachovalejších na celém hradě. Na bráně je dobře patrné, že vstup do ní chránil malý dvojkladkový padací most a dvojice vrat. Boční branka pak vedla do prostoru před věží, původně zřejmě chráněného parkánem. Bašta je pak hezkou ukázkou opevňovací techniky z poloviny 15. století.
 • Hradní kuchyň - Tato stavba poblíž první brány byla původně baštou, v které Leskovcové nebo Trčkové zřídili hradní kuchyni. V roce 1996 zde archeologický výzkum nalezl zbytky chlebové pece, otevřené ohniště a rožniště (chlebová pec byla později obnovená a je dnes funkční).
 • Nový palác a bastion - V severní části areálu vznikl v 16. století nový renesanční palác s přilehlým bastionem, jenž chránil hlavní vstup do hradu. Z celého nového komplexu se do dnešních dnů dochovalo obvodové zdivo. Jsou v něm patrné některé okenní otvory a kapsy po stropních trámech.

 
Zajímavost

Rekonstuovaná chlebová pec, opravená studna v podhradí Orlíka, za shlédnutí stojí i novodobá funkční replika středověké keramické pece. Okolo hradu prochází Naučná stezka Březina - jednotlivá zastavení k historii Humpolecka, přírodním zajímavostem.
 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 05.07.2003 - 06.07.2003  HUSITÉ NA ORLÍKU   - aneb pod jednou či pod obojí, Husitů se každý bojí
  Uvidíte a uslyšíte: Příběh o tom, kterak Jan Leskovec z Leskovce bránil hrad Orlík před vpádem husitů. Též příběh o záletném muži a výklad o umění šermířském. Taneční rej za zvuků gotické a renesanční hudby. To vše v podání skupiny historického šermu „Fortuna“.
  Nebudou chybět příběhy pro malé i velké bravurně sehrané bramborovým souborem „Rychlá hlíza“. Nervy drásající historie a z nich vyplývající poučení předvede jarmareční trio „Trhaoni“.
  Krásnými písněmi z období gotiky uklidní zjitřené nervy hudební skupina „Camerata“.
  Celý den budete moci obdivovat krásu starých řemesel: kovářství, řezbářství, hrnčířství, kachlářství, drátování, kamenictví, pletení ošatek, tkaní látek, výrobu svíček a další.
  Nebude chybět pečení chleba a koláčů v hradní kuchyni, ani trestání nehodných poddaných na pranýři. Můžete vyslechnout zajímavé vyprávění a shlédnout ukázky starých zbraní a vyzkoušet si střelbu z luku nebo kuše.
   
  Program:
  10,00 Zahájení
  10,10 - 10,40 Bramborové divadlo - Rychlá Hlíza, nové příběhy z pera dvorních spisovatelů Rychlé Hlízy: „Upíří sobáš“ a „Cesta do Sečuanu“.
  10,50 - 11,35 Příliš pyšný husita - SHŠ Fortuna. O tom, kterak Jan Leskovec z Leskovce udatně bránil svůj hrad i okolí proti husitskému vojsku. Humorný příběh se odehrává L.P. 1421 na hradě Orlíku.
  11,45 - 12,15 Gotická hudba a zpěv - Hudební skupina Camerata
  12,25 - 12,40 Dobové tance - SHŠ Fortuna. Soubor písní a tanců pod vedením zkušeného mistra, kdy pro potěchu oka nejedny střevíce protancovány budou.
  12,50 - 13,00 Záletník - SHŠ Fortuna. Jedna z nejopakovanějších historek nejen z české historie.
  13,10 - 13,30 Kramářské písně - Trhaoni. Nejnovější noviny velmi čerstvé, na známou notu zpívané, nejdéle tři sta let staré; zživotnění smrtících příhod při kterých tuhne v žilách krev, virtuózní umělecké výkony (při kterých tuhne krev v žilách) !!
  13,45 - 14,00 Píšťalou a hákovnicí - SHŠ Fortuna. Převážně nevážná ukázka střelby i se zasvěceným výkladem.
  14,05 - 14,35 Bramborové divadlo - Rychlá Hlíza. Nové příběhy z pera dvorních spisovatelů Rychlé Hlízy: „Upíří sobáš“ a „Cesta do Sečuanu“.
  14,45 - 15,30 Příliš pyšný husita - SHŠ Fortuna. O tom, kterak Jan Leskovec z Leskovce udatně bránil svůj hrad i okolí proti husitskému vojsku. Humorný příběh se odehrává L.P. 1421 na hradě Orlíku.
  15,40 - 16,10 Gotická hudba a zpěv - Hudební skupina Camerata
  16,15 - 16,30 Dobové tance - SHŠ Fortuna. Soubor písní a tanců pod vedením zkušeného mistra, kdy pro potěchu oka nejedny střevíce protancovány budou.
  16,40 - 16,50 Umění šermířské - SHŠ Fortuna. Souboje a rvačky z období gotiky.
  17,00 - 17,30 Bramborové divadlo - Rychlá Hlíza. Nové příběhy z pera dvorních spisovatelů Rychlé Hlízy: „Upíří sobáš“ a „Cesta do Sečuanu“.
  17,40 - 18,00 Kramářské písně - Trhaoni
  22,00 - 22,30 Zlomená růže - příběh z doby renesance - SHŠ Fortuna (pouze 5. 7. sobota - platí vstupenky zakoupené pro dopolední či odpolední představení, popř. lze koupit vstupenky zvlášť).

  HUSITÉ NA ORLÍKU

 
Otevírací doba

červen: sobota, neděle 1000 - 1600
červenec, srpen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1230 - 1700
září: denně kromě pondělí 1000 - 1200, 1230 - 1700
Jindy pouze po předchozí dohodě (Ing. Kocman - 602 857 542).
 
Vstupné

15,- plné * 7,- snížené * zdarma hasiči
 
Prohlídkové okruhy

Samostatně.
 

 

 
 
Doplňkové služby

Možnost individuláního pronájmu areálu pro pořádání slavností, rodinných i veřejných za ceny dle dohody.
 
Foto, kamera

zdarma * zdarma
 
Bez bariér

ne
 
Parkování

300 m (zdarma) * 300 m (zdarma)
 
Provozovatel

Castrum o. p. s.
 
Vlakbus

Stanice bus: Rozkoš (500 m)
Stanice vlak: Plačkov (250 m)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  


 

 
Vyhledat možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015