Klášter Osek
Vítáme Vás Historie Expozice AkcePanofotkyUbytování Diskuze \"" English version

 
 
   
 Poloha
Poloha tohoto objektu
 Reklama
 
 Anketa
  Jste spokojen(a) s rychlostí načítání těchto stránek?
 
Ano  (20957)
Ne  (4468)

 Kontaktujte nás
  Napište nám - jakýkoli svůj názor na náš server.
Oznamte chybu - je-li kdekoli na našich stránkách chyba, budeme velmi rádi, když nám to sdělíte.
Přidejte záznam - do jakékoli z našich sekcí, a to zdarma.
 
 
 
Popis

 
  • Starý konvent - Křížová chodba obklopuje rajskou zahradu (se třemi náhrobky ze 14. - 16. století), z ambitu vstupujeme do staršího východního křídla s kapitulní síní, které bylo vystavěno v letech 122ř - 1250 jako jedna z prvních raně gotických staveb v českých zemích. Vzácné příklady kamenné plastiky přestavují čtenářky pult (pulpit), portál vchodu kostela z ambitu (z třetí etapy středověké stavby, po vpádu vojska krále Rudolfa I. Habsburského z r. 1278) a gotická socha Madony (kolem 1340). Jižní křídlo ambitu ovládá jídelna mnichů, zvaná refektář, do dvora vystupuje studniční stavení se studnou, na níž byla později osazena socha Panny Marie s Ježíškem, v patře bývala společná ložnice mnichů, zvaná dormitář.
  • Nový konvent - Z let 1705 - 1808, projektovaný rovněž Oktaviánem Broggiem. K němu přiléhá opatská knihovna, dále navazuje prelatura (tj. obydlí, reprezentační a hostinské pokoje opata s opatskou kaplí), její střední trakt ovládá v 1. patře slavnostní sál. Z jeho výzdoby tereziánské doby se dochovala nástropní malba s výjevem z dějin kláštera a kachlová kamna. Do zahrady je vysunuta stavba klášterního špitálu (nemocnice) s drobnou kaplí. Východní a jižní křídlo kláštera obklopuje terasovitá italská zahrada s bazénem, se dvěma pavilóny (gloriety) a s kaplí v ohradní zdi. Zbytky zahradních plastik jsou rozptýleny. Hospodářský dvůr s obytným traktem se rozkládá na okraji jižní části klášterního areálu, k nim přiléhají zříceniny pivovaru, sýpky a klášterního mlýna. Při západní vstupní bráně stojí bohatě štukovaná Broggiova kaple sv. Barbory a sv. Kateřiny. Panoráma starého Oseka doplňuje severně od kláštera farní kostel sv. Kateřiny, v jádru raně gotická stavba, přestavěná a vyzdobená barokně týmiž umělci jako klášterní kostel.
     
    Působení konventu se během osmi set let několikrát přerušilo: nejprve husitskými válkami, v letech 1945 - 1946 došlo k odsunu německých cisterciáků do opatství v Reitenhaslachu a r. 1961 do Langwadenu v Porýní. Osecký klášter pak obydleli salesiáni, jejichž řád byl spolu s ostatními zrušen roku 1950. V letech 1950 - 53 budovy sloužily jako internační středisko pro kněze, potom až roku 1990 pro řeholnice. Cisterciáci se vrátili roku 1991. Osecký opat nyní stojí v čele mariánské kongregace, která sdružuje osm klášterů, z toho čtyři v Německu, jeden v Dánsku a tři v českých zemích (Osek, Vyšší Brod, Předklášteří u Tišnova).

 

 
Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena © 2000-2015
 
hosting zajišťuje: www.KvalitniHosting.cz